Toimeentulo kuntoutuksen aikana

Kuntoutusetuuksia on kahta lajia: kuntoutusraha ja kuntoutuskorotus. Ne ovat molemmat verotettavaa tuloa. Muista siis hankkia verokortti, kun olet saanut kuntoutuspäätöksen.

Kuntoutuksen alkamista odottaessasi sinulla voi olla myös oikeus kuntoutusavustukseen.

Kuntoutusraha

Kuntoutustoimenpiteiden ajalta saat kuntoutusrahaa. Kuntoutusrahan määrä on laskennallinen työkyvyttömyyseläke korotettuna 33 prosentilla, eli se vastaa noin 75 prosenttia palkastasi.

Suurin osa kuntoutuksista on palkattomia. Jos kuitenkin saat kuntoutuksen ajalta palkkaa, kuntoutusraha maksetaan palkan osalta työnantajallesi. Mikäli kuntoutusraha on isompi kuin palkkasi, niiden välinen erotus maksetaan sinulle.

Jos työskentelet kuntoutusrahan aikana osa-aikaisesti, sinun kannattaa tiedustella ansiorajaasi Veritaksen kuntoutusneuvojalta. jos ansiosi ovat yli puolet aikaisemmasta ansiostasi, voit saada kuitenkin osakuntoutusrahaa, sen määrä on puolet täydestä kuntoutusrahasta.

Kuntoutusraha maksetaan kerran kuukaudessa, aina kuun ensimmäisenä pankkipäivänä.

Kuntoutuskorotus

Jos olet määräaikaisella työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä, et voi saada kuntoutusrahaa. Sen sijaan saat eläkkeeseesi 33 prosentin kuntoutuskorotuksen työeläkekuntoutuksen ajalta. Kuntoutuskorotus maksetaan kerran kuukaudessa määräaikaisen eläkkeesi, eli niin kutsutun kuntoutustukesi yhteydessä.

Muut korvaukset

Meiltä voit saada korvausta esimerkiksi matka- ja opiskelukuluihin työkokeilun, valmentajan tapaamisen, työhönvalmennuksen tai opiskelun aikana. Kirjautumalla henkilöasiakkaiden verkkopalveluun voit tehdä korvaushakemuksen matkakuluista sähköisesti.

Noudatamme kulukorvausten osalta Työeläkevakuuttajat Telan suosituksia.

Kuntoutusavustus

Kuntoutusavustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, jos sinulla ei ole oikeutta mihinkään muuhun toimeentuloon kuten sairaus- tai työttömyyspäivärahaan. Kuntoutusavustus voidaan myöntää enintään kolmeksi kuukaudeksi.