Työttömän vanhuuseläke

Työttömyyspäivärahat turvaavat toimeentuloasi työttömyyden aikana. Työttömyysturvaa voidaan maksaa

 • ansiosidonnaisena päivärahana työttömyyskassasta tai
 • peruspäivärahana Kelasta

Ikääntyvillä pitkäaikaistyöttömillä on mahdollisuus hakeutua vanhuuseläkkeelle jo 62-vuotiaana. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa sinulle on maksettu työttömyyspäivärahoja jo yli 500 päivää. Tällaisessa tilanteessa voidaan puhua myös eläkeputkesta tai työttömyysturvan lisäpäivistä.

Kuka voi hakea työttömän vanhuuseläkettä?

Voit harkita eläkkeelle jäämistä jo 62-vuotiaana, jos olet

 • syntynyt vuonna 1957 tai aiemmin
 • olet saanut työttömyyspäivärahaa 500 päivältä ja myös tämän jälkeen lisäpäiviltä
 • työskennellyt ja ansainnut eläkettä vähintään 5 vuoden ajan edellisten 20 vuoden aikana.

Sinulla on siis mahdollisuus valita, haluatko 62 vuotta täytettyäsi hakea vanhuuseläkkeen vai jatkaa työttömyyspäivärahan nostamista. Työttömyyspäivärahaa voit saada enintään 65-vuotiaaksi saakka. Tarkempia tietoja lisäpäiväoikeudesta saat työttömyysturvan maksajaltasi.

Jos olet työmarkkinatuen saaja tai yrittäjä, sinulla ei ole oikeutta työttömyysturvan lisäpäiviin etkä näin ollen voi jäädä eläkkeelle 62-vuotiaana, vaikka kaikki muut ehdot täyttyisivät

Kelan eläketuki pitkäaikaistyöttömille

Jos olet pitkäaikaistyötön ja työmarkkinatuen saaja, voit selvittää oikeutesi Kelan myöntämään eläketukeen. Eläketuki on tarkoitettu turvaamaan toimeentuloa ikääntyneelle työttömälle, joka on ollut viisi vuotta lähes yhtäjaksoisesti työttömänä. Lisätietoja eläketuesta löydät Kelan verkkosivuilta.

Näin haet työttömän vanhuuseläkettä

Nopeiten haet vanhuuseläkettä verkkopalvelumme kautta. Hakemuksen täyttämistä varten tarvitset henkilökohtaiset verkkopankkitunnuksesi.

Halutessasi voit täyttää paperilomakkeen ja lähettää sen postitse meille. Tarkemmat ohjeet löydät Lomakkeet ja esitteet -sivulta.

Ota nämä asiat huomioon työttömän vanhuuseläkettä hakiessa:

 • Jätä vanhuuseläkehakemus noin kuukautta ennen eläkkeen alkamista.
  • Vanhuuseläke voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumista seuraavan kuukauden alusta alkaen.
 • Samalla hakemuksella voit hakea myös kansaneläkettä Kelasta tai eläkettä ulkomailta.
 • Toimita hakemuksen liitteeksi
  • Todistus työttömyyspäivärahan lisäpäivistä. Saat todistuksen työttömyyspäivärahan maksajalta.
  • Liite U, jos olet asunut tai työskennellyt ulkomailla. Voit täyttää U-liitteen myös verkkopalvelumme kautta.

   Ohjeet liitteiden turvalliseen lähettämiseen löydät täältä.