Anvisningar och rekommendationer för webbtjänst

Registrering och inloggning

Som kund hos Veritas Pensionsförsäkring kan du tryggt använda vår webbtjänst.

Pensions- eller förmånstagare: Webbtjänsten aktiveras automatiskt – logga in här för att meddela ändring av kontonummer eller för att som rehabiliteringskund söka ersättning för resekostnader.

Arbetsgivare: fyll i VerNet-webbtjänstavtalet här. De personer som du uppgett som VerNet-användare får per e-post instruktioner om hur man kommer i gång med tjänsten.

Företagare: du får VerNet-tjänsten i bruk genast då din försäkring träder i kraft. Logga in på adressen vernet.veritas.fi. Önskar du att någon annan sköter arbetspensionsärendena för dig? Meddela om övriga VerNet-användare och deras användarrättigheter genom att skicka ett meddelande i VerNet eller genom webbtjänstavtalet. Du kan ge rättigheter till andra användare att utöver arbetshälsoinnehållet se eller se och uppdatera försäkringens uppgifter.

Användarrätten till VerNet-tjänsten är personlig och försäkringsspecifik. Användarrätten ger tillgång till konfidentiella uppgifter. Se därför till att ingen annan än du själv har tillgång till de koder som du använder för att logga in på tjänsten. Förvara inte alla koder på samma plats.

När du loggar in för första gången

Logga in på VerNet-tjänsten via den individuella länken som du får per e-post. Om du är företagare kan du logga in direkt på adressen vernet.veritas.fi.

Som pensions- eller förmånstagare loggar du direkt in via privatpersonens webbtjänst.

Logga in på webbtjänsten med personliga bankkoder, mobil ID eller certifikatkort. Vid första inloggningen ombeds du kontrollera dina kontaktuppgifter.

Veritas webbtjänst använder sig av Suomi.fi-identifieringstjänsten för att identifiera användarna. Närmare information om Suomi.fi-identifikation.

När du loggar in efter att redan ha registrerat dig

Logga in på webbtjänsten på adressen vernet.veritas.fi. För att logga in på nya VerNet använd personliga bankkoder, mobil ID eller certifikatkort.

Ibruktagning av mobilapplikationen

Du kan ladda ner Veritas mobilapplikation från AppStore eller Google Play butiken. Applikationen fungerar på din smartphone och surfplatta. Logga in med ditt fingeravtryck, ansiktsigenkänning eller dig egen PIN kod, beroende på din telefon och vilket sätt du föredrar! Vid första inloggningen identifierar du dig med dina personliga bank koder, mobile-ID eller certifikatkort. Av säkerhetsskäl kräver applikationen stark inloggning ungefär en gång per år, applikationen är tillgänglig för samma användare på upp till tre olika mobila enheter.

Om din mobila enhet går förlorad kan du antingen själv eller be Veritas att ta bort mobilautentiseringen som är kopplad till ditt ID från din VerNet-webtjänstanvändarinformation så att inte någon tredje part kommer åt din VerNet-information på din mobila enhet. Märkväl! Om du tappar din mobila enhet rekommenderar vi att du följer anvisningarna på Android- eller iOS-operativsystems sidor, https://support.google.com och https://support.apple.com.

Observera att du är ansvarig för all användning av tjänsten under ditt användarnamn.

Utländska användare

Veritas webbtjänst använder Suomi.fi-identifikation, som för tillfället inte möjliggör inloggning för utländska användare. Möjligheten till inloggning för utländska användare kommer att läggas till suomi.fi-identifikationen i slutet av året 2019. I motsats till inkomstregistret är Veritas Pensionsförsäkring inte en myndighet, och vi kan därför inte erbjuda våra kunder möjligheten att under övergångsperioden använda Katso-koden för att logga in till webbtjänsten.

Din försäkringsrådgivare hjälper dig om du inte har en finländsk personbeteckning och därmed inte kan använda personliga bankkoder, mobil ID eller certifikatkort.

Radering och ändring av användarrätter

I nättjänsten för personkunder kan endast personen själv logga in till tjänsten.

I VerNet-tjänsten för företagare och arbetsgivare kan användarrättigheter ges till flera personer. Om en användares anställningsförhållande upphör eller hen av någon annan orsak inte längre har rätt att använda VerNet-tjänsten, ska du omedelbart skriftligen underrätta Veritas om det. Detta är viktigt, eftersom VerNet-tjänsten innehåller konfidentiella person- och löneuppgifter. Anmälan ska göras till Veritas skriftligen, till exempel via ett meddelande i VerNet-tjänsten. Kom också ihåg att anmäla om nya användare.

En personlig e-postadress ska uppges för varje användare. Av datasäkerhetsskäl kan användarkoder inte anslutas till en e-postadress som används kollektivt av många personer, till exempel info@foretag.fi. Låt inte någon annan använda dina användarkoder.

Av datasäkerhetsskäl kan vi inte ta emot uppgifter per e-post eller telefon. Per telefon kan vi inte verifiera uppgiftslämnarens identitet, och att sända personuppgifter per e-post utan skyddad förbindelse är inte att rekommendera.

Kryptering

VerNets dataförbindelse samt kommunikationen via tjänsten är skyddade med SSL-krypteringsteknik. Du vet att förbindelsen är krypterad om du ser en bild på ett lås eller någon annan liknande ikon i den övre eller nedre balken i webbläsarförnstret.

Sessionens längd

Kom ihåg att logga ut då du slutar använda VerNet. Av datasäkerhetsskäl rekommenderar vi att du tömmer webbläsarens cacheminne och stänger webbläsaren.

Om du redan är inloggad till inkomstregistret behöver du inte identifiera dig på nytt till VerNet-tjänsten. På motsvarande sätt behövs ingen separat identifiering om du först loggat in till VerNet för att granska pensionsförsäkringens uppgifter och därefter fortsätter till inkomstregistret. Detta förutsätter dock att samtliga sessioner som använder Suomi.fi-identifikation öppnas med samma webbläsare.

Förmedling av betalningar

Du kan betala ArPL-försäkringsavgiften i din nätbank. Klicka på ikonen för din egen bank och logga in i nätbanken med dina personliga bankkoder. Betalningarna förmedlas av Paytrail Oyj. Paytrail Oyj har Finansinspektionens tillstånd att bedriva betaltjänstverksamhet.

Webbläsare

Du behöver en webbläsare för att kunna använda VerNet. Av datasäkerhetsskäl rekommenderar vi att du använder en av de nyaste webbläsarversionerna. I första hand rekommenderar vi att använda Google Chrome-webbläsaren, men VerNet stödjer också följande webbläsare: Edge, Internet Explorer och Mozilla Firefox. Med andra webbläsare kan det förekomma avvikelser särskilt i tjänstens utseende.

För att kunna använda alla VerNet-tjänstens funktionaliteter måste du tillåta popup-fönster i din webbläsare. I inställningarna för din webbläsare kan du själv välja vilka webbplatser popup-fönster ska tillåtas på.

VerNet-webbtjänsten utnyttjar cookie- och JavaScript-tekniker och din webbläsare måste vara inställd så att den accepterar dessa.

Vi rekommenderar att du ställer in resolutionen på din bildskärm på en minimibredd om 1024 pixlar.

Att öppna filer

VerNet-tjänsten innehåller länkar till filer i pdf-format. För att kunna öppna och läsa dem behöver du ett särskilt program, t.ex. Adobe Reader-programmet.

Vår kundtjänst hjälper

Om du har frågor kring Veritas webbtjänst, kontakta vår kundbetjäning. Kontaktuppgifterna hittar du här.

Vår kundtjänst är öppen vardagar kl. 8.00–16.00.