Hur kan vi hjälpa dig med att leda arbetshälsan i ditt företag?

Ledning av arbetshälsa genomförs i ditt företag, men det lönar sig att också utnyttja utomstående expertis såsom företagshälsovårdens och arbetspensionsbolagets tjänster. Sedan slutet av 1990-talet har vi på Veritas hjälpt arbetsplatserna hantera riskerna för arbetsoförmåga och främja välbefinnandet i arbetet. Fokus ligger på förebyggande och hälsofrämjande verksamhet samt yrkesinriktad rehabilitering och särskilt de av våra kunder som utifrån riskkartläggningen har konstaterade risker för arbetsoförmåga.

Vi handleder individer och grupper

Om du önskar bolla dina idéer med en utomstående eller vill ha tips på hur man på andra arbetsplatser har avancerat med motsvarande projekt för att främja arbetsförmågan finns vi här för att hjälpa och stödja dig. Tillsammans går vi igenom företagets situation och du får synpunkter på hur du kan gå vidare på bästa sätt. Våra kontaktuppgifter hittar du på ingångssidan till arbetshälsotjänsterna.

Vi ordnar också utbildningar som ger dig ökad kunskap och nya insikter. Utbildningarna ges både som närundervisning och webbinarier och du kan välja det som passar dig bäst. I närundervisningen kan du också ta del av de andra deltagarnas kompetens och erfarenhet, vilket är en stor resurs. Webbinarierna i sin tur ger dig möjlighet att fokusera på de aktuella frågorna.

Vi hjälper dig uppskatta risken för arbetsoförmåga

Med vår hjälp kan du kartlägga hela personalens välbefinnande i arbetet. Kartläggningen visar vilka styrkor ditt företag har, vad du och din personal absolut ska hålla fast vid i vardagen, men också vilka aspekter som skulle vara viktigast att utveckla för att hjälpa dig stödja personalens arbetsförmåga och förebygga risken för arbetsoförmåga.

Enkäten är snabb och enkel att besvara och finns att tillgå direkt i vår webbtjänst. Om du inte har koder till den kan du aktivera dem här eller genom att kontakta oss.

Vi erbjuder dig nyckeltal, guider och verktyg

För att hjälpa dig har vi tagit fram verktyg som stöder ledning av arbetshälsa i ditt företag. De här verktygen har du tillgång till i vår webbtjänst. I webbtjänsten får du också nyckeltal för ditt eget företag, såsom index för välbefinnandet i arbetet (om du använt vår kartläggning), information om avgiftsklassen och statistik över personalen. Dessutom finns guider och blankettmallar för bland annat utvecklingssamtal, inskolning, tidigt uppmärksammande och arbetsanpassning.

I vår webbtjänst hittar du också information om hur du kan stödja dina anställda vid olika brytningsskeden i anställningsförhållandet, till exempel i yrkesinriktad rehabilitering eller inför pensionering. Med våra två räknare kan du kalkylera kostnaderna för sjukfrånvaro eller kostnadseffekterna av eventuella invalidpensioner för ditt företag.

Vi beviljar ekonomiskt stöd för tjänster som produceras av en tredje part

Om du inleder ett projekt för att minska den konstaterade risken för arbetsoförmåga i ditt företag och väljer en tredje part (till exempel ett utbildningsföretag) för genomförandet, kan du ansöka om understöd för att utveckla välbefinnandet i arbetet. När vi fastställer stödsumman beräknar vi i enlighet med Finansinspektionens anvisningar delen för hantering av risken för arbetsoförmåga på basis av lönesumman i ditt företag och bedömer den tillsammans med graden av den konstaterade risken för arbetsoförmåga. Ditt företag står för huvuddelen av den ekonomiska satsningen på projektet.

Du kan ansöka om understödet genom att kontakta din egen försäkringskontaktperson. Kontaktuppgifterna hittar du behändigt till exempel genom att logga in på vår webbtjänst.