Avspänt på jobbet – glädje, entusiasm och tillit

Helsingfors, 04.04.2023 13:00–15:30

Plats: Tapahtumatalo Bank, Unionsgatan 20, 00130 Helsingfors

Språk: svenska

En psykologiskt trygg arbetsmiljö kännetecknas av bland annat hjärtliga skratt och av att diskussionen präglas av öppenhet och respekt. Samhörighet och gemenskap skapas när varje medlem av arbetsgemenskapen får vara sig själv såväl med sitt bagage och som med sina drömmar. En arbetsgemenskap där alla modigt talar om saker vid deras rätta namn och ledarskapet upplevs rättvist är också en bra energikälla för engagerat utvecklingsarbete. Balansen mellan resurser och belastningsfaktorer i arbete har betydelse för arbetsförmågan.  Psykologisk säkerhet stärker resurser och fungerar som en energikälla för att stimulera utvecklingsarbete.

I den här utbildningen begrundar vi begreppet psykologisk trygghet lite närmare och funderar på metoder för att skapa en framgångsrik arbetsgemenskap där olikhet är trumf och det gemensamma målet klart.

Vi presenterar temat, diskuterar och reflekterar tillsammans för att kunna tillämpa det i vardagen.

Anmäl dig senast 28.3. Välkommen med!

Jag anmäler mig