Kafépersonal serverar kund

Översikt i ledning av arbetsförmåga

Webbinarium, 26.08.2021 10:00–11:00

Språk: svenska

Att leda arbetsförmågan sker primärt på den egna arbetsplatsen. Under webinariet presenteras användbara mätare som beskriver arbetsplatsens arbetshälsa och vi behandlar också kostnader som relaterar till arbetsoförmåga.

Under tillfället öppnar vi upp roller och ansvarsfördelningen vid främjande av arbetsförmågan, vi bekantar oss även med olika stödformer och ger råd i hur man bäst kan utnyttja Veritas specialisttjänster för att främja arbetshälsan på arbetsplatsen.

Sista anmälningsdag 24.8.

Jag anmäler mig