Ledning av arbetshälsan ger avkastning

Webbinarium, 01.09.2022 10:00–11:00

Språk: svenska

Hur låter det hos er, vilken är jargongen? Talar ni om ledning av arbetshälsa som något påtvingat, kostsamt och tidskrävande eller ser ni det som en investering i företagets framgång?

Under webbinariet förtydligar vi vad som menas med ledning av arbetshälsa och hur man med stöd av ledning kan skapa välbefinnande och välfärd för alla, såväl medarbetare och arbetsgemenskap som företaget. Vi presenterar allmänt använda mätare för välbefinnande och visar på fördelar som kan uppnås genom tidigt agerande men vi ser också på kostnader som uppkommer på grund av arbetsoförmåga. Vi närmar oss temat såväl ur företagets som arbetsgemenskapens och medarbetarens synvinkel.

Tisdagen den 13 september fortsätter vi på samma tema men med fokus på metoder som ska stöda orken och välbefinnandet i arbetet.

Anmäl dig senast 30.8.

Jag anmäler mig