Välbefinnande i arbetet-kort®, del 1

Webbinarium, 18.04.2023 09:00–12:30

Språk: svenska

Vill du att din arbetsgemenskap ska må bättre, fungera väl och hitta arbetsglädjen och -lusten? Den dagslånga utbildningen för Välbefinnande i arbetet inspirerar och vägleder både chefer och anställda till att gemensamt utveckla sin arbetsplats.

VARFÖR?

Arbetshälsa berör hela arbetsgemenskapen och är en av organi­sationens framgångsfaktorer. En välmående personal presterar bättre.

FÖR VEM?

Utbildningen är avsedd både för ledningen och alla anställda. Arbetsgemenskapen får mest nytta av utbildningen när så många som möjligt engagerar sig i välbefinnandet i arbetet.

VAD?

Utbildningen för Välbefinnande i arbetet-kortet ger konkreta mål och verktyg för en fortsatt utveckling på arbetsplatsen. Den hjälper till att forma en gemensam uppfattning om välbefinnande, utformar roller och ansvar och främjar samarbete.

OBS! När du anmäler dig ber vi dig notera att du också är anmäld till del 2, som ordnas 25.4.2023 kl 9-12:30. Bara de som deltar i de båda delarna kan avlägga kursen.

Max 2 deltagare från samma organisation. Veritas kunder har förtur till utbildningen.

Kom ihåg och anmäl dig senast 11.4. Välkommen med!

Jag anmäler mig