Veritas bolagsstämma 2021

Webbinarium, 10.05.2021 13:00–14:30

Paikka: Teams eller Veritas huvudkontor

Språk: svenska

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas ordinarie bolagsstämma ordnas den 10 maj. Veritas uppmanar aktieägarna att delta i bolagsstämman på distans.

På bolagsstämman behandlas i enlighet med bolagsordningen det föregående räkenskapsårets bokslut. Dessutom väljer bolagsstämman revisorer och revisorssuppleanter samt medlemmar till bolagets förvaltningsråd.

Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, bör anmäla sig skriftligen (per brev eller e-post) senast 3.5.2021 till Åsa Myrberg, Veritas Pensionsförsäkring, Mannerheimvägen 4, 00100 Helsingfors, eller per e-post asa.myrberg@veritas.fi. Förfrågningar per telefon 040 522 3080. Eventuella fullmakter skall inlämnas i samband med förhandsanmälan.

Kallelse till bolagsstämman (pdf).