Havainnekuva Veritaksen tuleva pääkonttori.

Byggprojekten

Veritas äger lägenheter, affärslokaler samt kontor i flera städer runtom i Finland, även i Mariehamn på Åland. Vi utvecklar gamla fastigheter samt är med och bygger nya. Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra fastigheternas energieffektivitet och utveckla smarta lösningar.


I Esbo Ängskulla byggs fyra höghus, som tillsammans kommer att omfatta 119 hyreslägenheter. Byggandet börjades i juni-juli 2020, och husen skall bli färdiga i augusti 2022.

Bostads Ab Esbo Koltgränden 2 A-B innehåller 43 tvåor och 16 treor i sju våningar. Lägenheternas storlek varierar mellan 39,5 och 89,5 kvadratmeter. Bostads Ab Esbo Koltgränden 6 och 8 blir sex våningar höga bostadshöghus, och lägenheterna varierar från ettor till fyror. Lägenheternas storlek är mellan 28 och 79 kvadratmeter. Dessutom kommer husen att ha en gemensam bastu.

"Koltgränden."
Bostads Ab Esbo Koltgränden

Bekanta dig med husen