Havainnekuva Veritaksen tuleva pääkonttori

Byggprojekten

Veritas äger lägenheter, affärslokaler samt kontor i flera städer runtom i Finland, även i Mariehamn på Åland. Vi utvecklar gamla fastigheter samt är med och bygger nya. Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra fastigheternas energieffektivitet och utveckla smarta lösningar.

Vårt nya huvudkontor i Åbo blev färdigt i oktober 2020

Det ekologiska byggnadsprojektet Trivium Retoriikka blev färdigt i Åbos Kuppis i oktober 2020. Det innovativt utformade kontorshuset består av ungefär 10 000 kvadratmeter i åtta våningar, gemensamma receptions- och mötesrum samt en hel del nytt parkeringsutrymme. Veritas kontor befinner sig i de översta våningarna och använder för eget bruk cirka 2000 kvadratmeter. Ett modernt nybygge är flexibelt och möjliggör olika lokalitetslösningar för hyresgästerna.

Trivium

Bygget har ansökt om Breeam Excellent-miljöcerfitikat för planerings- och byggtiden, och i alla dess tekniska lösningar har energieffektivitet samt miljövänlighet beaktats. Den nya fastigheten har fjärrvärme samt jordkyla och allt det använda materialet hör till låg-utsläpps M1-klassen. En del av byggnadens energi produceras av solpaneler på taket, och som tilläggsenergi används enbart s.k. grön elektricitet. Byggnaden, som har formen av Veritas V-bokstav, är även intelligent, då den själv anpassar rumstemperaturen och belysningen, samt ger användarna realtidsinformation om byggnadens energiförbrukning.

Förutom väggarna förnyas även Veritas medarbetares arbetssätt i och med den nya byggnaden. De flexibla utrymmena erbjuder mångsidiga möjligheter för modernt teamarbete. Utrymmena har så få fasta väggar som möjligt. I stället finns multifunktionella utrymmen, hembon, platser som alternerar, tysta rum och konferensutrymmen. Mellan de två översta våningarna finns ett stort gemensamt kafé och en lobby med imponerande utsikt – förstås mot Veritas Stadion strax intill.


Konstuniversitetets nybygge blev färdigt i juni 2021

Konstuniversitetets nybygge inleddes i början av år 2017, då Konstuniversitetet organiserade en offentlig anbudstävling som Veritas vann tack vare den bästa arkitektplanen. Under vintern 2017 − 2018 gjorde vi hyresavtal med Konstuniversitet, och under den följande sommaren började vi riva de gamla byggnaderna.

Byggnadsprojektets viktigaste målsättning var att ge Konstuniversitetet så funktionella och ändamålsenliga faciliteter som möjligt, som erbjuder bildkonststuderanden en flexibel ram och en innovativ inlärningsmiljö. Nybygget som konstruerades på den gamla kvarnens plats ersätter bildkonstakademins nuvarande utrymmen som finns på Elimäenkatu i Helsingfors. Konstuniversitetet skall i framtiden fungera i två olika campus, varav ett ligger i Tölö och det andra i Sörnäs. Tölö campus fokuserar på musik, medan det i Sörnäs fokuserar på undervisning i konst, teater och dans.

Huvudplaneraren var JKMM Arkkitehdit och som ansvarig byggare fungerade Lujatalo Oy. Projektets parter strävade efter ett förverkligande där livscykeln och miljön beaktas.