Företagarens socialförsäkringsavgifter 2022

FöPL-försäkringsavgifter

% av FöPL-inkomsten
Företagare 18–52 år24,1
Företagare 53–62 år25,6
Företagare 63–67 år24,1
Nybörjande företagare 18–52 år18,798
Nybörjande företagare 53–62 år19,968
Nybörjande företagare 63–67 år18,798

Sjukförsäkringsavgifter

Företagare

Sjukvårdspremie0,53
Dagpenningspremie, FöPL-arbetsinkomst under 15 128 €/år0,00
Dagpenningspremie, FöPL-arbetsinkomst minst 15 128 €/år1,32

Tilläggsfinansieringsandel, som betalas av företagare som är försäkrade enligt FöPL, är 0,14 % av FöPL-arbetsinkomsten.

Pensionär

Pensionär1,50

Övriga nyckeltal 2022

FöPL-gränser

Undre gräns för FöPL-försäkring8 261,71 €/år
Övre gräns för FöPL-försäkring187 625,00 €/år
FPA:s arbetslöhetsdagpenning13 573,00 €/år
Medlemskap i arbetslöshetskassan13 573,00 €/år
Företagarens frivilliga olycksfallsförsäkringDen fastställda arbetsinkomsten

Räntor

Försäkringsavgiftsränta% av avgiften
FöPL2 %

Dröjsmålsränta

1.1.–30.6.20228 %
1.7.–31.12.20228 %

Indexhöjningar

% från fjolåret
Pensioner (arbetspensionsindex = 2691)2,28
Arbetsinkomster och i lagen fastställda gränsbelopp (lönekoefficient = 1,501)2,46