Siirry suoraan sisältöön

hYELpdesk

Funderar du på FöPL? Veritas hYELpdesk hjälper!

När ska man teckna FöPL och vad får man via det? Hur ska man uppskatta arbetsinkomsten? Vad ändrar genom FöPL-reformen?

Svar på dessa och mpnga andra svåra frågor hittar du här.

Välkomen till Veritas hYELpdesk! Vi hjälper med allt som handlar om FöPL. Våra specialister vet allt ocm FöPL och ArPL så att du kan koncentrera dig på företagandet.

När ska man teckna FöPL?

Du bör teckna en FöPL-försäkring om:

  • Du är 18–67-år
  • Din verksamhet pågår enhetligt i minst fyra månader
  • Din arbetsinkomst är minst 8 261,71 € år 2022 och 8 575,45 € år 2023

Om du är lättföretagare eller har företagandet som bisyssla och uppfyller dessa villkor, måste även du teckna en FöPL-försäkring. FöPL-försäkringen bör tecknas inom sex månader från att företagsverkmsaheten inleds.

Vad får företagaren ut av FöPL?

Företagaren samlar in arbetspension genom att betala sina pensionsförsäkringsavgifter precis som en löntagare, det vill säga med samma nivå av försäkringsavgift får man samma nivå av pensions- och socialskydd. FöPL-försäkringen säkerställer din utkomst ifall du blir sjuk, misstar arbetsförmågan eller blir arbetslös. FöPL påverkar också familjedagpenning samt familjens utkomst vid dödsfall.

Som företagare är du berättigad till samma socialskyddsförmåner som löntagare. Hos företagarens beräknas förmånerna enligt den arbetsinkomst som meddelats till pensionsbolaget. Om arbetsinkomsten är låg är också förmånerna låga.

Vad kostar en FöPL-försäkring?

FöPL-avgiften grundar sig på arbetsinkomsten i din FöPL-försäkring. Din ålder påverkar avgiften. En ny företagare får en rabatt på avgiften på 22 procent under fyra första åren.

En bra tumregel i att uppskatta arbetsinkomsten är att arbetsinkomsten borde motsvara den årslön som du skulle betala till någon som utför ditt arbete med samma yrkeskunnighet.

FöPL-försäkringsavgiften går att dra av helt och hållet i beskattningen. Den går att dra av antingen i sin egen eller företagets beskattning, beroende på vem som betalar avgifterna.

Vad är FöPL-arbetsinkomst?

Grunden för företagarens pensions- och socialskydd är arbetsinkomsten, som bekräftas av pensionsbolaget. FöPL-arbetsinkomsten innebär penningvärdet för din arbetsinsats. En bra tumregel i att uppskatta arbetsinkomsten är att arbetsinkomsten borde motsvara den årslön som du skulle betala till någon som utför ditt arbete med samma yrkeskunnighet. Om du fungerar som företagare i flera företag, räkna med allt arbete då du uppskattar din FöPL-arbetsinkomst. Kom ihåg att uppdatera FöPL-aretsinkomsten vart efter som verksamheten utvecklas. Arbetsinkomsten går inte att justera retroaktivt.

Du kan använda dig av arbetsinkomsträknaren eller rekommendationsräknaren för arbetsinkomsten. Du kan alltid kontakta oss per telefon eller via meddelande om du behöver hjälp. Kontakta oss Tel. 010 195 612 e-post: fopl@veritas.fi.

Lag om pension för företagare förnyas – vad ändrar?

Lag om pension för företagare förnyas från och med januari 2023, men mycket förblir som det varit förut. Till exempel FöPL-arbetsinkomsten och -skylldigheten kommer att fungera likadant som förut.

Reformen innebär två större ändringar:

  1. Uppgifterna för att definiera arbetsinkomsten förtydligas. Målet är att fastställandet av arbetsinkomsten sker med samma kriterium i alla pensionsbolag.
  2. I fortsättningen bör pensionsbolagen kontrollera arbetsinkomsten vart tredje år. Arbetsinkomsten kan höjas högst med 4 000 euro per kontrollrunda under de två första kontrollrundorna. I Veritas höjs arbetsinkomsterna inte utan en helhetsbedömning. Företagaren har en möjlighet att bli hörd och ange mer uppgifter gällande faktorer som inverkar på arbetsinkomsten.

Veritas har hjälpt oss helt enkelt genom att betjäna. Ni har frågat vad som hörs och gett råd om hur olika frågor kan lösas.

"identio Joonas Korgan och Sami Suo-heikki."

Veritas är företagarens pensionsbolag

Hoppas du hittade svar på dina frågor här. Om du ytterligare undrar över något, finns vårt hYELpdesk-team här för dig! Vi svarar på ditt samtal inom 20 sekunder – ring oss: tel. 010 195 600. Du kan även skicka din fråga via e-post till adressen fopl@veritas.fi.

Om du är Veritas kund, når du din egen försäkringsrådgivare via webbtjänsten. I webbtjänsten kan du skicka meddelanden datasäkert, uppdatera dina personliga uppgifter och göra ändringar i din arbetsinkomst.


Fick jätte bra kundbetjäning. Svar på alla frågorna plus lite till.
Tack. Svåra frågor och komplex situation som gick att lösa genom flexibelt handläggande

Veritas är företagarnas pensionsförsäkrare.

Alltid personlig betjäning - också digitalt.

Teckna FöPL-försäkring