Fastighetsinfo

Hurdan fastighet är det frågan om?

Bostads Ab Esbo Krutkällarvägen ligger i ett lugnt och hemtrevligt område i Alberga. I det fyra våningar höga höghuset finns ettor, tvåor och dessutom större bostäder för större familjer. Fastighetens fasadmaterial är röd tegel.

"flygfoto."
  • Hyresgästen bör göra eget elavtal.
  • Husbolaget har fast vattenavgift per invånare.
  • Husdjuren är välkomna till bostäderna.

På gårdsplanen finns en lekplats för barnen. I husets källarvåning finns bostadsspecifika förvaringsförråd.

Hyresgästerna har 22 bilplatser till förfogande. Alla bilplatser är utrustade med uttag för motorvärme.

Angående lediga bilplatser, vänligen var i kontakt med Veritas Fastighetsavdelning via telefonnumret 010 5501 905.