Fastighetsinfo

Hurdan fastighet är det frågan om?

Asunto Oy Vantaan Kuunlilja består av två likadana tvåvåningshöghus. Fastigheterna ligger längs med Peltolavägen i Dickursby. Husens bostäder består av ettor, tvåor och treor. Husen blev färdiga på sommaren 2018, och som fasad material valdes tegel i rödbrun och mörkgrå färgton. På gården, mellan husen, finns en lekplats för barnen.

Lekplats på gården i Kuunlilja hyreslägenheter med gunga, rutschbana och sandlåda Området gränsar till planteringar och en liten gräsmatta.
Flygfoto över Vantaan Kuunlilja hyreslägenheter. Det finns två hus som är av rött tegel och har två våningar. Det finns planteringar, bänkar, torkställning och lekplats i utrymmet mellan husen. På lekplatsen finns gungor, rutschbana samt sandlåda. Andra bostadshus i området samt skogig landskap kan ses runt husen.

Bostadsområdet är omgivet av två vägar som kopplar bostadsområdet till två olika miljöer. På andra sidan av Klövervägen ligger ett lugnt och mysigt småhusområde, då Peltolavägen däremot går till Dickursby järnvägsstation och en mångfald andra tjänster som ligger endast en kilometer bort.

  • Husdjuren är välkomna i bostäderna.
  • Bostäderna har fast vattenavgift.
  • Hyresgästen bör själv göra ett elavtal.

I 45 m² –63,5 m² bostäderna finns det fritt ventilerande balkonger där övre delen från räcket uppåt är glasad. De mindre gavelettorna har fransk balkong. Bostäderna är utrustade med brandlarm som är anslutna till elnätet.

I husens första våning finns bostadsspecifika förvaringsförråd, och ett allmänt förråd för utomhusredskap. Husbolagets parkering består av 12 bilplatser med tak och 13 utan tak, varav en är anpassad för rörelsehindrade.

Utsidan av Vantaan Kuunlilja hyreslägenheter. På bilden finns husets gavel, framför vilken är ett litet grönt utrymme och trottoar. Balkonger på gaveln är franska balkoner.

Angående lediga bilplatser, vänligen var i kontakt med Veritas Fastighetsavdelning via telefonnumret 010 5501 905.