Indextal och livslängdskoefficienten för år 2021 har fastställts

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indextalen för arbetspensionsskyddet samt livslängdskoefficienten för år 2021.

  • Arbetspensionsindexet är 2631. Indexet stiger med cirka 0,5 procent jämfört med år 2020. De löpande arbetspensionerna justeras med arbetspensionsindexet.
  • Den fastställda lönekoefficienten är 1,465. Jämfört med år 2020 stiger koefficienten cirka 1,3 procent. Lönekoefficienten används vid beräkningen av den framtida pensionen. Med koefficienten justeras årsinkomsterna till nivån för det år då pensionen börjar utbetalas.
  • Livslängdskoefficienten är 0,94984. Den minskar ålderspensioner med 5,016 procent för personer som är födda 1959. Avsikten med livslängdskoefficienten är att anpassa arbetspensionernas nivå i enlighet med den förväntade genomsnittliga livslängden.

Läs mer:
Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande om arbetspensionsindex
Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande om livslängdskoefficient