Två personer diskuterar med varann.
Vi valde Veritas uttryckligen för det stöd och de redskap för arbetshälsa som ni erbjuder. Minna Fagerlund, HR-direktör Cervi

Cervi värdesätter samarbetet med Veritas i frågor som rör arbetshälsa

Vem är du och vad arbetar du med?

Mitt namn är Minna Fagerlund och jag arbetar som HR-direktör på Cervi. Cervi, som är grundad år 2014, är ett snabbväxande ungt tillväxtföretag inom ventilationsbranchen. Vi ervjuder alla former av service under samma tak och fungerar på fyra olika orter. Vi har idag cirka 170 anställda.

Mitt eget arbete omfattar HR-helheten innefattande alla ärenden som har med personalen att göra. Som exempel kan nämnas att utveckla och förbättra arbetsprocesserna, liksom att stöda välmående och identifiera talanger.

Det betyder inte enbart välskötta arbetsavtal och arbetsredskap, tydliga processer och en fungerande kompetensutveckling inom organisationen, utan även personlig arbetshälsa och att man sparrar kolleger och medarbetare.

Hur har Veritas hjälpt er med arbetshälsorelaterade ärenden?

Vi bytte pensionsbolag förra våren och valde specifikt Veritas på basis av ert stöd och verktygen för att främja arbetshälsorelaterade ärenden. Alla pensionsbolag gör ett fint arbete i Finland, men Veritas verksamhetsmodell och vilja att arbeta personligen med oss var en avgörande faktor för beslutet.

Vi påbörjade samarbetet direkt med gemensamma workshops, där vi gick igenom arbetshälsan i vår organisation och funderade på kommande utvecklingsprojekt och processer.

Veritas arbetshälsospecialist har via omfattande kunderfarenhet ett bredare perspektiv på olika projekt. Det har varit väldigt givande att bolla med idéer och gå igenom planerna tillsammans.

Som kund värdesätter jag denna typ av samarbete, som även ger mig personligt stöd för mitt eget arbete.

Har du goda råd att ge till övriga företag?

Alla företag kämpar med samma restriktioner som corona fört med sig.

  • Hur kan man hålla uppe kontakten med personalen då man inte kan samlas?
  • Hur kommunicera och hålla kontakt på distans utan att all informationsflöde är överväldigande?

Jag tror att de inte finns en exakt lösning som lämpar sig för alla. Varje organisation måste hitta en egen metod som fungerar.

Själv anser jag att personliga relationer och stöd är viktigare än någonsin, och försöker därför ge så mycket tid som möjligt för att upprätthålla dessa. Diskussion via Teams eller telefon är ändå alltid bättre än ingen diskussion alls.