Det är bra att tänka över när man ska gå i pension utgående från sin egen livssituation. Om man känner sig frisk och energisk, varför gå i pension genast när det är möjligt?Sirpa Konki

Det lönar sig att planera för ålderspensionen i god tid!

Vem är du?

Jag är Sirpa Konki, 68 år. Bakom mig har jag en lång arbetskarriär i olika IT-uppdrag och jag gick i pension för ett drygt år sedan. När man har över 50 arbetsår bakom sig och jobbet har varit en viktig del av livet är det en stor förändring! Hela livet måste planeras om, ända från familjens vardagsrutiner. Det tar tid att vänja sig av med den tidigare livsrytmen, fortfarande känns det ibland på söndagarna som om jag måste börja förbereda mig för nästa veckas arbete. I början gällde det att vänja sig vid den nya livssituationen, men nu börjar jag redan tycka att pensionärstillvaron är riktigt trevlig!


Sist och slutligen har jag ändå klarat mig rätt bra eftersom jag började förbereda mig på pensioneringen i god tid: Jag skaffade mig information, nätverk och fritidsintressen redan innan jag gick i pension. Därför hade jag något att falla tillbaka på när arbetet tog slut. Jag deltar bland annat i verksamheten i två olika pensionärsföreningar. Föreningsverksamheten ger mycket stimulans i vardagen, bland annat resor och medlemsevenemang. Jag ser med iver fram emot att verksamheten igen kommer igång när vi sluppit coronan. Nu när jag är pensionär har jag också haft tid att ta hand om en äldre släkting vars närstående bor längre bort. Sådana här frivilliga insatser ger meningsfull sysselsättning under pensionstiden.

Hurdan hjälp fick du av Veritas när du planerade din pension?

Under mina sista arbetsår jobbade jag i pensionsbranschen så jag hade redan tidigare mycket allmän information om pensioner. Från Veritas pensionsrådgivning fick jag uppgifter bland annat om vad som gäller om man vill fortsätta jobba efter den lägsta pensionsåldern. I något skede funderade jag också på möjligheten till partiell ålderspension. På den tiden var det ännu en ny pensionsform och jag letade efter information i många olika källor. Jag ville ta reda på om det lönar sig att ta ut partiell pension och hur det i så fall påverkar ålderspensionsbeloppet. De förhandsberäkningar och pensionsutdrag som jag fick från Veritas var till nytta när jag började fundera på min pensionering. De hjälpte mig att få reda på pensionsbeloppet. Det finns också olika slags räknare med vilka man själv kan planera om det lönar sig att gå i pension genast eller jobba lite till.

Har du några tips till dem som funderar på ålderspension?


Den rätta tidpunkten för när man ska pensionera sig kan orsaka huvudbry. Det är viktigt att tänka på saken utifrån sin egen livssituation. Om man har barnbarn som man vill umgås med är det förstås lockande att bli ledig. Men om man ändå är frisk och energisk lönar det sig att fortsätta jobba lite längre! Pensionstiden kan också bli lång så det är kanske inte nödvändigt att pensionera sig genast när det är möjligt. Det lönar sig att i lugn och ro fundera på pensionen ur olika synvinklar och skaffa information till stöd för sitt beslut – den rätta tidpunkten kommer nog att klarna i sinom tid! Det är förnuftigt att anlita experterna på Veritas som stöd för sina egna funderingar, men det är man själv som måste fatta beslutet!

Veritas är företagarnas pensionsförsäkringsbolag som lyssnar på och berättar om kundernas tips och historier. Du hittar dem också på våra kanaler på sociala medier: #kundberättelse