Person ler.
"Veritas har alltid varit ett sympatiskt bolag där man får vänlig och personlig betjäning. Utöver pensionsförsäkringar har vi fått hjälp och tips för våra olika kampanjer för välmående i arbetet."Kaija Korpiaho-Haga (verkställande direktör, DRA Consulting Oy)

DRA Consulting satsar på personalens välmående

Vem är du och vad gör ditt företag?

Jag är Kaija Korpiaho-Haga, verkställande direktör för och en av grundarna till DRA Consulting Oy. Vi är ett företag som erbjuder sakkunnigtjänster inom läkemedelsbranschen och har 100 anställda. Vi säljer våra tjänster till den europeiska läkemedelsindustrin då nya läkemedel lanseras till marknaden och blir tillgängliga för patienterna.

Hur har Veritas hjälpt dig och ditt företag?

Veritas har alltid varit ett sympatiskt bolag där man får vänlig och personlig betjäning. Utöver pensionsförsäkringar har vi fått hjälp och tips för våra olika kampanjer för välmående i arbetet. Också de årliga Arbetslivsforum-evenemangen har varit mycket inspirerande och gett inblickar i framtiden. Man känner sig alltid som laddad med ny energi då man kommer hem från dem.

Har du tips och råd till andra företagare och företag?

Våra motiverade och välmående experter är grundpelaren för vårt företag. Personalens välmående är vårt ständiga spetsprojekt. Våra gemensamma mål för arbetsklimat och hälsa gör att arbetet för välmående blir målinriktat och framgångsrikt. Under coronatiden har vi kontinuerligt gjort pulsmätningar om hur våra sakkunniga mår och känner sig.

Jag grundade det här företaget för 18 år sedan med mina två härliga kollegor, Eija och Eeva-Liisa. Vårt mål då var att skapa en trevlig arbetsplats för våra kollegor och oss själva. På den vägen är vi fortfarande. God gemensam anda, synpunkter från alla tre parter och en uppskattande atmosfär har varit en god grund på vilken vi har kunnat bygga vår framgångsrika affärsverksamhet.

Företagarnas pensionsförsäkrare Veritas lyssnar och berättar kundernas tips och berättelser. Du hittar dem även i våra sociala medier: #kundberättelse