Tommy Wikman, verkställande direktör vid Sundström
"Jag tycker att Veritas har varit en bra, aktiv och flexibel samarbetspartner."Tommy Wikman, Sundström

Sundström uppskattar Veritas aktiva grepp

Vem är ni och vad jobbar ni med på Sundström?

Jag heter Henna Kokko-Slotte och jobbar som personalchef på Sundström sedan 2,5 år tillbaka. Tillsammans med vår verkställande direktör sköter jag också kommunikationen. Vi har samarbetat på olika sätt med Veritas och det kommer vi fortsätta med även framöver.

Jag heter Tommy Wikman och har jobbat som verkställande direktör vid Sundström i snart tre år. Vi har jobbat tätt tillsammans med Veritas. Jag har också på tidigare arbetsplatser jobbat med Veritas, så därmed kan man nog säga att Veritas är ett bekant pensionsbolag.

Hur har Veritas kunna hjälpa er i frågor som har med arbetsförmågan att göra?

Henna: ”Vi började med att bekanta oss med varandra. En personalundersökning blev snabbt aktuell för oss på Sundström så vi inledde med att gå igenom frågor och förhandsmaterial tillsammans före undersökningen förverkligades. Veritas hjälpte oss att gå igenom resultaten. För närvarande jobbar vi vidare med utvecklingspunkter och meningen är att vi kommer att göra en mera omfattad undersökning vartannat år. Vi har också begrundat och fört vidare olika åtgärder som kräver utveckling hos oss på Sundström och till det har vi fått stöd av Veritas. Utöver det här utvecklingsarbetet har vi deltagit i allmänna utbildningar och så har vi också haft företagsspecifika utbildningar.”

Tommy: ”Veritas personalundersökning var bekant för mig från ett annat företag och därav kom tanken av att vi även här kunde använda oss av den. Jag tycker att Veritas har varit en bra, aktiv och flexibel samarbetspartner. Jag har upplevt det positivt att när vi försökt ordna olika saker har det även passat Veritas. Det här ger oss känslan av att vi är i samma båt. Strategiska partners är viktiga för oss och Veritas är nog en av dem.

Hurudana tips skulle ni ge andra företag gällande samarbetet med pensionsbolag?

”Det lönar sig att utmana pensionsbolaget till aktivitet istället för att de agerar i periferin. Men såklart kräver det en ömsesidig vilja att samarbeta. I vårt fall har bägge part varit aktiva, vilket absolut är en fördel. Det är också bra att Veritas aktivt för fram idéer och samarbetsmöjligheter eftersom alla i organisationen inte nödvändigtvis är medvetna om möjligheterna”, tipsar Tommy.

”En ömsesidig och aktiv dialog är viktig eftersom det hjälper oss att tillsammans utveckla och främja olika saker”, tillägger Henna.