"Mitt tips till andra är: var snäll mot dig själv och acceptera att situationen är vad den är. Minns att detta är övergående."Michaela von Hellens (försäljningskoordinator, Åbo Svenska Teater)

Tips till andra företagare i undantagstider, bakom fönster

Vi berättar om Veritas kunder som på grund av coronakrisen jobbar hemifrån. Fotona är tagna av Jaska Poikonen i serien #ikkunapotretti.

Juha Harjula

Juha Harjula, verkställande direktör, Poutapilvi

Hur har coronakrisen påverkat ditt företag?

Hela vår personal övergick till distansarbete i mars och vi hade god beredskap för det.

Har du några tips för andra företagare?

Vi tog i bruk nya planeringsverktyg som stöder distansarbete. Krisen har visat att i nästan vilken bransch som helst kan man flytta sin verksamhet till webben: arbete, tjänster och försäljning. Digitaliseringen är livsviktig.

Johan Backas

Johan Backas, nyhetschef, Åbo Underrättelser

Hur påverkades ditt jobb av coronavåren?

Arbetsmässigt har vi lärt oss att det i princip går att sköta så gott som allting på distans. Men visst finns det stora fördelar med att träffas dagligen, både för arbetets del och rent socialt. Att bara träffas bakom skärmar är trots allt ganska begränsande.

Detsamma gäller egentligen familjen. Det går att leva ett avskalat liv utan hobbyer, stundvis har det rentav varit skönt, men livet känns rikare när man kan umgås med släkt och vänner.

Monica Forssell

Monica Forssell, redaktör, Åbo Underrättelser

Hur påverkades ditt jobb av coronavåren?

Den 16 mars började jag jobba hemifrån. I skrivande stund vet jag inte hur länge distansjobbandet kommer att pågå. All kontakt med kollegerna sköts med hjälp av webbmöten, e-post och WhatsApp-meddelanden. Nästan alla intervjuer sköts per telefon och det blir få möten ansikte mot ansikte.

Vad har tiden under corona lärt dig, har du råd att ge till andra?

Jag saknar fältjobbet. Till andra som jobbar hemma skulle jag vilja ge rådet att försöka njuta av möjligheten att få arbeta ostört. Men kom ihåg att kontakten till arbetskamraterna är viktig och att humor och känslor är tillåtna också i sådan kommunikation som sker på distans.

Michaela von Hellens, försäljningskoordinator, Åbo Svenska Teater

Hur påverkades ditt jobb av coronavåren?

Coronarestriktionerna har slagit hårt mot kulturbranschen och ÅST inhiberade alla vårens föreställningar. Eftersom mycket av mitt dagliga arbete går ut på direkt kundkontakt har detta totalt ändrat min arbetsbild. En stor del av arbetstiden går nu åt till att förbereda inför hösten, då vi förhoppningsvis kan få igång verksamheten i någon form.

Vad har tiden under corona lärt dig, har du råd att ge till andra?

Min främsta lärdom har varit att det ibland är okej att acceptera att man befinner sig i ett undantagstillstånd, och att ”the show doesn’t always have to go on”. Bara att jobba hemifrån och inte se sina kollegor dagligen kan vara en stor omställning, därtill måste vi anpassa oss till en helt ny samhällsordning. Mitt tips till andra är: var snäll mot dig själv och acceptera att situationen är vad den är. Minns att detta är övergående.

Ola Kukkasniemi

Ola Kukkasniemi, verkställande direktör, Wooden Oy

Hur har coronakrisen påverkat ditt företag?

Först kom förskräckelsen och arbetsfyllda veckor då vi måste reagera snabbt. Jag blev mycket trött. Nu efter cirka två månader kan jag konstatera att överraskande lite. Vi har en bra orderstock och tydliga regler om hur vi agerar. Det viktigaste just nu är att hålla sig frisk så att arbetet kan fortsätta.

Vad har du lärt dig av krisen? Har du några tips till andra företagare?

  • Utveckla digitaliseringen. Den har underlättat eller egentligen gjort det möjligt att mitt företag har kunnat fungera under krisen. Digitaliseringen har varit etta på vår investeringslista redan tidigare, men nu har behovet blivit tydligare.
  • Tydlig arbetsfördelning. Jag svarade för företagets krisledning och vår arbetsledare tog ansvaret för den operativa verksamheten. Allt har gått smidigt.
  • Genomtänkta beslut och snabbt agerande. Vi har minskat kostnaderna, jobbat i två skift och kommunicerat öppet och tydligt med vår personal.

Vi klarar oss, det tvivlar jag inte på.