Företagaren Tuuli ilves sitter framför datorn och ler mot kameran.
"Det är viktigt att stanna upp och tänka på att företaget är unikt och versamheten utformas enligt egna gärningar, och att man dessutom bör lita på sitt eget kunnande."Tuuli Ilves, Happy Resource

Happy Resources, vad är lönt att fundera på i början av företagandet?

Hej igen, Tuuli! Snart två år som företagare, hur går det för Happy Resource för tillfället?

Det går bra. Sen sist har jag övergått till att vara företagare på heltid, och nu satsar jag fullt på vårt företag.

Hur har coronan påverkat er verksamhet?

Då pandemin började, hade företagets verksamhet inte ännu stabiliserats. Försäljning av HR-tjänster var utmanande; inga fysiska möten kunde arrangeras och flera företag befann sig i utmanande situationer. Vi var tvungna att konstatera, att vi inte kan fortsätta enligt den ursprungliga planen. Själva behovet av HR-arbete hade inte försvunnit, så vi började fundera hur HR-tjänster kunde distribueras per distans.

På basen av brainstormingen började vi utveckla distansHR-nättjänsten, där man kunde hitta bland annat information om personaladministrationens olika områden, alla nödvändiga HR-dokument och -program samt videoklipp för skolning inom olika områden av HR och arbetslagstiftningen. Tjänsten fungerar på dator, men även mobilt, vilket gör att tjänsten är konstant tillgänglig för våra kunder, även ute på fältet. tjänsten uppfyller naturligtvis kraven för GDPR. Fastän tjänsten är elektronisk, finns stöd tillgängligt. Vi vill fortfarande fungera som företagets egen HR, som ser till att personalärenden sköts rätt.

Om vi backar lite, till början av företagets historia. I planerna var då att etablera företagets verksamhet och öka kännedomen för den. Som utmaning ansågs då, att få företag övertalade om att HR är värt att satsa på. Hur skulle du nu kommentera nybörjande företagare-Tuulis tankar?

Visst har vi haft kunder, men oron är fortfarande likadan. Nu då den nya distansHR-nättjänsten är lanserad, måste vi klara av att nå potentiella kunder. Vi har möjlighet till att befria tid och resurser av företaget till kärnverksamheten.

Ditt tips till andra: Vad lönar sig för en nybörjande företagare att fundera på, då verksamheten börjat rulla på?

Vid motstånd kan tron för den egna verksamheten rubbas. Det är viktigt att stanna upp och tänka på att företaget är unikt och versamheten utformas enligt egna gärningar, och att man dessutom bör lita på sitt eget kunnande. Då tänker jag ”Om andra lyckas, varför kan inte jag göra det?” Man får alltså inte ge upp, utan tro på den egna verksamheten.

Vad har ni för planer till näst?

Den nya tjänsten är nu klar, och till näst kommer försäljningen och marknadsföringen, så att vi kan öka tjänstens kännedom hos människor. Vi har redan inlett arbetet på sociala medier, och arbetet fortsätter flitigt.
Vi kommer att fortsätta utveckla den nya tjänsten på basen av kundernas behov, vilket betyder att kunderna har möjligheten till att påverka tjänstens innehåll och får på det sättet mer för sina pengar. Bland annat planerar vi att ge ut en språkversion av tjänsten på engelska. I fortsättningen har vi möjligheten att ordna webinarer, ifall kunderna önskar det.