En solig gruppbild på vår kundföretag Atoz tio anställda.
"AtoZ utmärkande styrkor är dels att personalen är införstådd i affärsverksamheten, dels den öppna företagskulturen."Mikko Leinonen och Iiris Sarpiokoski

Vid AtoZ handlar allt om förtroende

Vad gör AtoZ Oy?

AtoZ Oy är ”det där annorlunda” programutvecklingsföretaget. Vi hjälper våra kunder med allt möjligt som gäller programutveckling – vi testar, utvecklar och driver projekt 😊. I varje mjukvaruprojekt strävar vi efter att skära ner på kostnaderna eller öka omsättningen.

AtoZ utmärkande styrkor är dels att personalen är införstådd i affärsverksamheten, dels den öppna företagskulturen. Vi är ju också världens mest öppna mjukvaruhus. Vi har inga chefer, utan vår organisation är jämlik och självstyrande. All information är transparent för våra anställda och alla har samma frihet att exempelvis fatta beslut om företaget och det egna arbetet. Alla anställda får den ekonomiska utbildning som behövs och vi går regelbundet igenom siffrorna tillsammans.

Hur har Veritas hjälpt er?

Veritas har gett oss verktyg för att genomföra enkäter om arbetstillfredsställelsen och hjälp med analysen av rapporter. Enkäten kunde också anpassas efter våra egna behov. Den möjligheten är mycket viktig, eftersom vi måste anpassa till exempel frågorna om chefsverksamheten efter vår situation. Vi kunde också lägga till några viktiga frågor om företagshälsovården i enkäten. Det var fantastiskt att få ett av de bästa arbetstillfredsställelseresultaten i Veritas historia! Särskilt de fina resultaten i avsnittet om ledningen sporrar oss till att fortsätta tillämpa den här modellen med en öppen och självstyrande organisation.

Har ni några tips till andra företagare och företag?

Den bärande kraften i vår företagskultur är förtroende. Förtroende för att yrkespersoner under frihet och ansvar kan omorganisera hela arbetslivet, och att det inte behövs några chefer som bestämmer vad som ska göras och när.

Vårt senaste steg mot öppenheten gällde lönerna och tack vare det har vi kommit till en punkt där vi till och med kan diskutera pengar med varandra – vi fastställer lönemodellerna och exempelvis höjningarna av lönerna enligt kollektivavtalet tillsammans. Kärnan i vår verksamhet är naturligtvis den affärsmässiga lönsamheten och dialogen, men runt om dessa är det fritt att agera, utveckla sig själv och AtoZ.