Veritas kund Maija Laukkanen från Clinipower Finland står och ler mot kameran, i sommarbakgrunden finns träd och havet.
"Vi gör allt vi kan för att ta hand om vårt team, eftersom de är företagets viktigaste kapital."Maija Laukkanen, Clinipower Finland

Vid Clinipower är teammedlemmarna det viktigaste kapitalet

Vem är du och vad jobbar du med?

Jag heter Maija Laukkanen, och jag jobbar som konsult och företagare inom hälsoteknologi. Jag är utbildad diplomingenjör, och innan jag blev företagare arbetade jag med hälsoteknologi och digitalisering av hälso- och sjukvården för olika internationella företag. År 2015 grundade jag Clinipower Finland Oy, som verkar inom samma områden.

Clinipower Finland erbjuder konsulttjänster inom hälsoteknologi. Bland Clinipowers styrkor kan nämnas vårt mångsidiga kunnande om programvaror som används inom hälso- och sjukvården och vårt sätt att arbeta som team. Vi har inget egentligt gemensamt kontor, vilket gör det möjligt att arbeta i olika delar av landet; all vår expertis finns inte i huvudstadsregionen, utan vi har starka kompetensteam även på andra orter. Teammedlemmarna arbetar på de platser som passar dem bäst. De flesta arbetar hemifrån. De som verkar i huvudstadsregionen arbetar antingen hos våra kunder eller på vårt kontor i Hagalund i Esbo. Vårt kontor påminner mer om ett hem, och teammedlemmarna kan också övernatta där. Vi gör allt vi kan för att ta hand om vårt team, eftersom de är företagets viktigaste kapital.

Hur har Veritas betjänat ert företag?

Jag hittade Veritas via LinkedIn när jag sökte en försäkringsmäklare. Samtidigt passade jag på att gå igenom företagets alla försäkringsärenden och företagshälsovården på nytt utifrån våra erfarenheter av coronaåret. Vi har inte bara vänt ett blad i ArPL-världen, utan vi har som helhet sett över personalens hälsosäkerhet och arbetsförutsättningar ur distansarbetssynvinkel. Företagshälsovården har till exempel kontrollerat ergonomin hemma hos varje anställd.

Jag har som anställd fått mycket personlig hjälp med att organisera mina ärenden, och det känns som att vi definitivt är i rätt sällskap för vår storleksklass. Jag är ganska ensam om att sköta företagets administration, och jag lär mig mer och mer hela tiden.

Vilka synpunkter/tankar har du om företagets framtid på den internationella marknaden?

Vi på Clinipower har tidigare arbetat för internationella företag, och det är det vanliga för dem som arbetar inom hälsoteknologibranschen. Antingen siktar företagen på att snabbt öka sin export eller så har de en internationell ägarbas. Våra kunder består av finländska startup-företag och offentliga samfund samt även multinationella företag.

Vi är vana vid att arbeta för multinationella företag inom en hårt reglerad bransch. Vi behöver denna kunskap för att enkelt kunna navigera i nya verksamhetsmiljöer. Enligt vår mening kvittar det i vilket land vi genomför våra projekt. Teams gör att avstånden försvinner och att vi via hemkontoren enkelt kan förflytta oss mellan till exempel Helsingfors, S:t Petersburg och Wien. Arbetsspråket i vår bransch är i allmänhet engelska; om inte diskussionerna går på engelska så ska åtminstone dokumenteringen ske på engelska.

Eftersom vi är experter på utveckling och reglering av digitaliseringen inom hälso- och sjukvården är vi mycket intresserade av utvecklingscykeln i de tyskspråkiga europeiska länderna, som digitaliseras i snabb takt. Vi följer den marknaden med hökögon, och vi är redan nu aktivt med på den.

Kan du ge andra företag/företagare som är intresserade av att internationalisera sin verksamhet några tips på vägen?

Inom vår bransch är det givetvis viktigt att utreda vilka eventuella hinder lagstiftningen medför när det gäller att komma ut på den internationella marknaden med olika produkter och system. EU har nyligen sett över sin lagstiftning om medicinsk utrustning, och dessa krav måste beaktas både i Finland och inom EU27. Storbritannien och Schweiz omfattas inte längre av EU-lagstiftningen. Även de här aspekterna bör beaktas om man vill rikta in sig på dessa marknader. USA är ett viktigt exportområde för finländsk hälsoteknologi, och även där gäller det att beakta den lokala lagstiftningen. Förutom andra konkurrenskraftselement måste man räkna med kostnaderna för att certifiera produkten och bygga upp förutsättningar för export till de olika marknaderna. Framför allt när det gäller programvaror ställer EU:s lagstiftning striktare krav på företagens processer och certifieringar jämfört med exempelvis USA. Samtidigt borde detta ge EU:s programvaruindustri en konkurrensfördel på hemmamarknaden i situationer där lagstiftningen är striktare på hemmamarknaden än på exportmarknaden. Man bör välja sina utomstående samarbetspartner noggrant för att uppnå maximal nytta.