Andreas Liljedahl
"Veritas medarbetare har satt sig väl in i vår verksamhet och de möjligheter och utmaningar som vi har. Vi har som fokusområde lyft frågan om kostnader för ohälsa i arbetet. Temat är viktigt, både vad gäller personalvälmående och kostnader."Andreas Liljedahl (personalchef, Viking Line)

Viking Line har tillsammans med Veritas satsat på välmående personal

Vem är du och vad gör ert företag?

Mitt namn är Andreas Liljedahl och jag är personalchef i Viking Lines landorganisation, som omfattar medarbetare i Finland, Sverige, Estland och Tyskland.

Viking Line Abp är ett börsnoterat aktiebolag och binder samman länderna runt norra Östersjön och trafikerar mellan Finland, Åland, Sverige och Estland med våra sju fartyg. Bolaget omsätter 500 miljoner euro, den årliga trafikvolymen är 6,4 miljoner passagerare och 129 000 fraktenheter

Veritas satsar på personlig och flexibel betjäning. Hur har ni fått hjälp av Veritas?

Jag upplever Veritas som väldigt tillmötesgående och proaktivt i sitt arbetssätt. Tack vare denna approach har vi upptäckt tjänster och information som Veritas kan tillhandahålla både för oss som arbetsgivare och vår personal.

Veritas medarbetare har satt sig väl in i vår verksamhet och de möjligheter och utmaningar som vi har. Vi har som gemensamt fokusområde lyft frågan om kostnader för ohälsa i arbetet, något som påverkar alla och är av stor vikt både vad gäller personalvälmående och kostnader. Med stöd av Veritas har vi även gett våra förmän skolning i att hålla medarbetarsamtal.

Har du något råd eller tips du skulle vilja ge till andra företag?

Jag skulle uppmuntra till en närmare dialog och förstärkt samarbete med ert pensionsförsäkringsbolag. De besitter mycket bra material och kunskap, något som är lätt att glömma bort.

Glöm inte heller att pensionsförsäkringsbolagen är i en position där de ser utfallet av en stor mängd arbetsgivares satsningar genom åren, vilket ger dem möjligheten att dela med sig av best practice åt sina kunder.

Företagarnas pensionsförsäkrare Veritas lyssnar och berättar kundernas tips och berättelser. Du hittar dem även i våra sociala medier: #kundberättelse