Fakta om förvärvslivet: Kärlek till ens egen gren har hjälpt företagare att klara av coronakrisen

30.6.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Coronaviruspandemin har satt igång många slags förändringar på olika håll i världen och inom olika branscher. Man hör mycket om bland annat ökad arbetslöshet och konkurser, men vilka positiva förändringar har företagare sett under pandemin?

Pandemitiden har känts lång och dyster, men när allt fler blir vaccinerade och sommaren kommer har också de ekonomiska utsikterna småningom blivit ljusare. Olika branscher återhämtar sig dock i olika takt: en del snabbare, en del långsammare. De branscher där distansarbete är möjligt har klarat sig bäst. Prognoser visar dock att även de branscher som lidit mest kommer att nå framsteg redan under år 2021. Förmågan att modifiera verksamheten och allmän smidighet har tryggat framtiden för de företag som klarat sig bäst. Även om krisen blockerade vägen för många företag har den också öppnat möjligheter för nya slags företagare.

Längs digitala kanaler mot bättre tider

Anpassningen till den globala krissituationen har enligt EY varit lättare för företag om de har beaktat situationen för de anställda, om de har klarat av att anpassa sin affärsstrategi till situationen, om de har kommit ut med tydlig och transparent kommunikation, om de har begagnat sig av de stödpaket som finns och om de har värnat om sin flexibilitet i genomförandet av strategin.

Den allra tydligaste förändringen har skett i användningsgraden av digitala kanaler. Begränsningarna gällande sammankomster och rekommendationerna om distansarbete överförde de sociala kontakterna och evenemangen samt shoppandet i hög grad till nätet. Förändringen var plötslig: I januari 2020 utgjorde exempelvis näthandeln 5,8 % av dagligvaruhandeln men siffran steg snabbt till 10,2 % i april samma år.

Näthandeln har inte varit en strategisk möjlighet för alla, men digitaliseringen har även annars gått framåt inom många branscher. Inom evenemangbranschen har många provat att ordna distansevenemang, och även inom restauransbranschen har man sett inspirerande överlevnadshstorier.

Motions- och hälsoserviceföretaget R5 Athletics and Health i Helsingfors hade erbjudit distansservice redan innan konsekvenserna av pandemin började synas i samhället:

”Några av oss hade redan tidigare tjänat en stor del av sitt levebröd genom distanscoaching”, berättar företagaren Mikael Paajanen. ”Under pandemin har vi ökat distansverksamheten och vi håller på att utveckla den hela tiden.”

Paajanen ger berömmande vitsord för det välfungerande stödsystemet: Tack vare stödet från Business Finland kunde företaget fortsätta sin verksamhet utan risk för konkurs. Ett villkor för stödet var just utvecklandet av video- och distanscoachingtjänsterna.

Kärleken till arbetet bär även över pandemin

R5 har dock inte helt lyckats undvika motgångarna. I början försvann endel kunder som blev rädda när pandemin första gången slog till. Anvisningarna från regionförvaltningsverken begränsade för en tid möjligheterna till coaching och konditionstestning ansikte mot ansikte, men företagets fysioterapeuter fick fortsätta att erbjuda sina tjänster i stort sett normalt. Enligt Paajanen var detta lyckligt för företaget som därmed kunde säkra sin verksamhet och klara av hyrorna tills även sportcoachingen tilläts av Regionförvaltningsverket.

”Kunderna började småningom återvända till oss när man insåg att detta ändå inte är någon böldpest”, konstaterar Paajanen. Arbetsgemenskapen påverkades inte negativt av att några fick idka sin näring friare än andra. Alla medarbetare på R5 är själva företagare och därmed ansvariga för sin egen kundanskaffning och sina intäkter.

R5 lyckades även öppna ett nytt gym mitt i pandemin, tack vare sin ekonomiska situation som förblev stabil trots undantagsförhållandena och förlusterna som ändå var små. Den investeringen hade företaget planerat redan länge.

R5 har lyckats utvidga sin verksamhet under pandemin, vilket enligt Paajanen inte bara beror på stödet under coronakrisen utan också på medarbetarnas egen passion. ”Största delen av oss kunde tänka sig att göra detta som frivillighetsarbete. När man älskar sitt arbete är det inte så farligt om intäkterna blir något mindre.”

Paajanen tror att människorna har en del fördämda behov som snart kan få sitt utbrott. Med tanke på detta uppmanar han sina företagarkollegor vara aktiva med marknadsföring och kommunikation. Samtidigt bör företagaren i väntan på bättre tider inte glömma sin egen välmåga.

”Satsa på er egen hälsa. Uthållighets- och styrketräning hjälper att klara av vilka bakslag som helst”, lovar Paajanen