Kundtjänsten för Veritas pensions- och rehabiliteringsärenden betjänar begränsat fredagen 10.3

9.3.2023, Nyheter och pressmeddelanden

Kundtjänsten för Veritas pensions- och rehabiliteringsärenden betjänar begränsat fredagen 10.3 från och med klockan 14 på gund av systemuppdatering. Du kan även sköta dina pensions- och rehabiliteringsärenden i vår webbtjänst.

Vi betjänar er i ärenden som gäller pensioner igen som vanligt måndagen 13.3 från och med klockan 8.00.