Ålderspension för arbetslösa

Arbetslöshetsdagpenningen tryggar din utkomst då du är arbetslös. Arbetslöshetsförmån kan utbetalas som

 • inkomstrelaterad dagpenning av arbetslöshetskassa eller
 • grungdagpenning av FPA

Åldre långtidsarbetslösa har möjligheten att börja lyfta pension redan vid 62 års ålder. Det förutsätter en situation där du fått arbetslöshetsgagpenning i över 500 dagar, det vill säga att du har beviljats rätt till tilläggsdagar med arbetslöshetsdagpenning.

Ven kan ansöka om ålderspension för arbetslösa?

Du kan ansöka om ålderspension då du fyllt 62 år om

 • du är född 1957 eller tidigare
 • du har fått arbetslöshetsdagpenning för 500 dagar och därefter minst en tilläggsdag
 • du har arbetat on intjänat pension under minst fem år av de senaste tjugo åren.

Du har alltså möjligheten att ansöka om ålderspension efter 62 års ålder eller fortsätta med arbetslöshetsdagpenning. Du kan få arbetslöshetsdagpenningen fram till 65 års ålder. För närmare uppgifter om din rätt till tilläggsdagar kontakta den instans som betalar ut din dagpenning.

Om du får arbetsmarknadsstöd eller om du är företagare, har du inte rätt till tilläggsdagar med arbetslöshetsdagpenning och kan såldes inte börja lyfta ålderspension vid 62 års ålder även om du uppfyller de övriga villkoren.

FPA:s pensionsstöd för långtidsarbetslösa

Om du är långtidsarbetslös och får arbetsmarknadsstöd, kan du reda ut om du har rätt till pensionsstöd som beviljas av FPA. Pensiosstödet har som syfte att trygga utkomsten för äldre personer som har varit arbetslösa så gott som utan avbrott i fem år. Tilläggsinformation om pensiosstödet hittar du på FPA:s webbplats.

Så söker du ålderspension för arbetslösa

Det snabbaste sättet att söka ålderspension är att fylla i ansökan i vår webbtjänst. Du behöver personliga bankkoder för att kunna logga in till tjänsten.

Om du vill kan du fylla i en pappersblankett och skicka den till oss per post. Närmare anvisningar hittar du på sidan Blanketter och broschyrer.

Kom ihåg följande då du ansöker om ålderspension för arbetslösa:

 • Lämna in ansökan cirka en månad innan pensionen ska börja.
  • Ålderspensionen kan beviljas tidigast från början av månaden som följer efter att ansökan kommit in.
 • På samma blankett kan du ansöka om folkpension från FPA och pension från utlandet.
 • Bifoga till ansökan
  • Intyg över betalda tilläggsdagar. Du får intyget av den som betalar ut dagpenningen.
  • Bilaga U om du har bott eller arbetat utomlands. Du kan fylla i U-bilagan också i vår webbtjänst.
 • Anvisningar för hur du skickar bilagor på ett säkert sätt hittar du här.