Johtaminen työuran eri vaiheissa

Webinaari, 03.11.2022 13:00–14:00

Kieli: suomi

Olemme kaikki sukupolvemme edustajia; odotuksemme ja ajatuksemme työelämästä vaihtelevat taustamme ja kokemuksemme perusteella.

Työkaari- tai ikäjohtamisessa huomioidaan ihmisen elämänvaiheiden mukaan vaihtuvat tarpeet ja voimavarat. Työt suunnitellaan yksilöllisesti kunkin työntekijän vahvuudet ja työkyky huomioiden.

Joko teillä on käytössä ikäohjelma? Tule mukaan kuulemaan työkaarijohtamisesta webinaariimme, jossa puimme eri-ikäisyyden ja sukupolvien välisen vuoropuhelun merkitystä hyvinvoivalle työyhteisölle.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 1.11.

Ilmoittaudun