Vapautuneesti työssä – iloa, innostumista ja luottamusta

Webinaari, 14.12.2022 13:00–14:00

Kieli: suomi

Psykologisesti turvallisen työyhteisön tunnistaa muun muassa siitä, että nauru raikaa ja asioista keskustellaan avoimesti ja arvostavasti.  Työyhteisön jäsenten välille syntyy luottamusta ja yhteenkuuluvuuden liimaa, kun jokainen saa olla oma itsensä arpineen ja unelmineen, asioista puhutaan rohkeasti ja johtaminen koetaan oikeudenmukaiseksi. Psykologinen turvallisuus siis toimii energialähteenä myös innostavaan kehittämistyöhön.

Tässä webinaarissa pureudumme psykologiseen turvallisuuteen ja pohdimme keinoja rakentaa menestyvä työyhteisö, jossa erilaisuus on sekä sallittua että suotavaa ja yhteinen tavoite selvä.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 12.12.

Ilmoittaudun