Sosiaalivakuutusmaksut 2022

TyEL-vakuutusmaksut

Sopimustyönantaja (jatkuvasti vähintään yksi työntekijä), sisältäen työntekijän osuuden.

Sopimusasiakkaan maksua pienentää mahdollinen asiakashyvitys.
Palkkasumman ylittäessä 2,169 miljoonaa euroa vuonna 2020, maksuun vaikuttaa myös vakuutuksen maksuluokka sekä maksutappio-osan alennus.
25,85
Tilapäinen työnantaja (työntekijöitä ajoittain ja 6 kk:n palkkasumma alle 9 006 euroa), sisältäen työntekijän osuuden.25,85
Työntekijän osuus 17–52 v7,15
Työntekijän osuus 53–62 v8,65
Työntekijän osuus 63–67 v7,15

Työttömyysvakuutusmaksut (17–64v)

Lisätietoa www.tyollisyysrahasto.fi
Työnantaja
– korkeintaan 2 197 500 euron palkkasummasta/vuosi
– palkkasumman 2 197 500 euroa ylittävältä osalta

0,50
2,05
Työntekijä1,50
Osaomistaja0,74
Työnantajan maksu osaomistajasta0,50

Sairausvakuutusmaksut

Työnantajan sairausvakuutusmaksu1,34
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

Työntekijä

Sairaanhoitomaksu0,53
Päivärahamaksu, vuosipalkka alle 15 128 euroa0,00
Päivärahamaksu, vuosipalkka vähintään 15 128 euroa1,18

Eläkeläinen

Eläkeläinen1,50

Ryhmähenki- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusten maksut

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen maksu määräytyy palkkojen ja työn riskitekijöiden mukaan. Sen yhteydessä peritään myös ryhmähenkivakuutumaksu. Lisätietoa näistä maksuista saat omasta vahinkovakuutusyhtiöstäsi.

Muut tärkeät luvut 2022

TyEL-rajat

palkka vähintään
TyEL-vakuuttamisen alaraja62,88 €/kk

Korot

Vakuutusmaksukorko% maksusta
– TyEL 1.1.–30.6.2022
– TyEL 1.7.–31.12.2022
2 %
2 %
Viivästyskorko
1.1.–30.6.20228 %
1.7.–31.12.20228 %

Indeksikorotukset

% edellisvuodesta
Maksussa olevat eläkkeet (työeläkeindeksi = 2691)2,28
Ansiot, työtulot ja rajamäärät (palkkakerroin = 1,501)2,46