Vuoden 2021 indeksit ja elinaikakerroin vahvistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2021 eläkeindeksit sekä elinaikakertoimen.

  • Työeläkeindeksi on 2631. Työeläkeindeksi nousee noin 0,5 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Työeläkeindeksillä indeksoidaan maksussa olevat eläkkeet.
  • Palkkakerroin on 1,465. Vuoteen 2020 verrattuna palkkakerroin nousee noin 1,3 prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan eläkkeen laskemisessa. Sillä indeksoidaan työsuhteen aikaiset ansiot ja tulorajat.
  • Elinaikakerroin on 0,94984. Kerroin pienentää vuonna 1959 syntyneiden vanhuuseläkkeitä 5,016 prosenttia. Elinaikakertoimen tarkoituksena on sopeuttaa eläkkeen määrä keskimääräiseen eliniänodotteeseen.

Lue lisää:
STM:n tiedote indekseistä
STM:n tiedote elinaikakertoimesta