Toimitusjohtajan katsaus

Carl Pettersson

Carl Pettersson,
toimitusjohtaja

Viime vuosi oli Veritakselle monella tapaa muutosten vuosi. Sain mahdollisuuden tarttua yhtiön ohjaksiin ja aloittaa toimitusjohtajana Jan-Erik Stenmanin lähes 14 menestyksekkään vuoden jälkeen. Jan-Erikin aikana yhtiö on kasvanut ja kehittynyt uusiin mittasuhteisiin niin asiakastyytyväisyydessä kuin sijoitustoiminnan tuotoissakin.


Carl Pettersson,
toimitusjohtaja

Vuosi lukuina

Vuoden 2017 avainluvut

Avainluvut

Avainluvut

2017 2016
520,9 508,9
489,9 486,1

Vakuutusmaksu­tulo kasvoi 2,4 %

520,9 milj. €

Vakavaraisuus­pääoma

Sijoitukset

Sijoitustuotto

8,0 % 236,7 milj. €

Sijoitusjakauma

  Pitkän aikavälin tuotto

  5 v. 6,8 %
  10 v. 4,4 %
  1997→ 6,2 %

  Asiakkaat

  TyEL-vakuutuksia

  TyEL-työsuhteet

  54 960

  Kuluneena vuonna Veritas huolehti noin 54 960 työntekijän eläketurvan hoitamisesta

  TyEL-palkkasumma

  + 4 % 1 692,5 milj. €

  YEL-vakuutuksia

  YEL-työtulo

  241,7 € milj. €

  Keskimääräinen YEL-työtulo

  23 546 € 2006: 16 463€

  Myönnetyt eläkkeet

  2 473 kpl

  Eläkkeensaajat

   Maksettuja eläkkeitä ja korvauksia

   489,9 milj. €

   Sijoittaminen

   Asiakkaat

   “Eläkealan pk-yrityksenä Veritaksella on ainulaatuinen lähtökohta ymmärtää toista pk-yritystä”

   Mika Paananen

   Mika Paananen,
   asiakkuusjohtaja

   Työeläkeala on kokenut suuri muutoksia muutamana viime vuonna. Markkinat ovat keskittyneet ja Veritas on selkeästi pienin mantereella toimivista palveluntarjoajista. Me näemme sen positiivisena asiana: itsekin eräänlaisena pk-yrityksenä meillä on ainutlaatuiset lähtökohdat ymmärtää toista pk-yritystä ja sen vetäjää.


   Mika Paananen,
   asiakkuusjohtaja

   Pieni on pienelle paras – Veritas vakuuttaa pk-yrityksiä

   Työeläkemarkkinoiden keskittyessä Veritas piirtyy yhä vahvempana vaihtoehtona yrittäjille ja yrittäjävetoisille pk-yrityksille. Kokomme vuoksi meillä on ainutlaatuiset lähtökohdat ymmärtää pienyritystä ja sen vetäjää. Meillä palvelut kehitetään suoraan pk-yrittäjän tarpeisiin.

   TyEL työntekijän turvana

   Vuonna 2017 vakuutimme lähes 55 000 työntekijää 7 315 TyEL-vakuutuksessa. Vakuutusten määrä kasvoi hieman vakuutettujen määrän laskiessa. Vakuutamme siis aiempaa pienempiä työnantajia.

   YEL yrittäjän turvana

   Vuonna 2017 pitkään jatkunut YEL-työtulon kasvu kääntyi laskuun. Keskimääräinen YEL-työtulo on 2,5 prosenttia edellisvuotta alempi, eli 23 546 euroa vuodessa.

   Eläketurvakeskuksen selvityksen mukaan yhä suurempi osa aloittavista yrittäjistä vahvistaa työtulonsa lähelle vakuuttamisen alarajaa. Veritaksessa aloittavien yrittäjien työtulot ovat olleet alan keskiarvoa hieman korkeammat.

   Meille on tärkeää, että yrittäjä ymmärtää YEL-vakuutuksen tärkeyden yrittäjän turvan perustana. Siihen vahvistettu työtulo vaikuttaa eläkkeen lisäksi myös yrittäjän saamiin muihin etuuksiin. Yrittäjän olisi hyvä vahvistaa työtulonsa mahdollisimman korkealle tasolle turvatakseen toimeentulonsa kaikissa elämän käänteissä jo yrittäjyyden alkutaipaleesta asti. Pyrimme henkilökohtaisella palveluneuvonnalla lisäämään yrittäjien tietoa YEL-vakuutuksen roolista yrittäjän kokonaisturvan kannalta.

   Tarkista työtulosi riittävyys laskuristamme!

   Työn muutos herättää isoja kysymyksiä meissä kaikissa. Minkälainen on tulevaisuuden työpaikka? Miten organisaatio voi pysyä muutoksessa mukana? Mistä löytyvät tulevaisuuden menestystekijät?

   Näistä kysymyksistä keskusteltimme asiakkaidemme kanssa Helsingin Työelämän Forumissa lokakuussa 2017. Työelämän Forum järjestetään myös tänä vuonna 4.10.2018.

   Tutustu ohjelmaan!

   Vastuullisuus

   Yhdessä paremman huomisen puolesta

   Niina Bergring,
   varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen,
   sijoitusjohtaja

   Veritaksen vastuullisen sijoittamisen periaatteet päivitettiin ja julkaistiin vuoden 2017 aikana. Uskomme, että huomioimalla oleelliset vastuullisuusasiat sijoitustoiminnassamme voimme sijoittaa meille uskotut eläkevarat mandaattimme mukaisesti tuottavasti ja turvaavasti. Näin myös parhaalla mahdollisella tavalla varmistamme Suomen eläkejärjestelmän kestävyyttä pitkälle tulevaisuuteen.

   Työeläkevakuuttajana olemme pitkän aikavälin sijoittaja ja teemme vastuullisuus- ja sijoitusanalyysiä tulevaisuussuuntautuneesti ja kokonaisvaltaisesti. Pohdimme kestävyyskysymyksiä kuten esimerkiksi ilmastoriskejä luonnollisena osana sijoitusanalyysiämme. Cambridgen Yliopiston kestävän johtamisen instituutti (CISL) on julkaissut raportin, joka hyvin kuvaa meidän tapaamme toteuttaa vastuullista pitkäjänteisestä sijoittamista.

   Haemme vastuulliseen sijoitustoimintaamme relevanteilta osilta ohjeistusta YK:n Kestävän kehityksen Agenda 2030-tavoiteohjelmasta.

   Avoin raportointi edistää vastuullisia sijoituspäätöksiä

   Toimimme yhteistyössä muiden globaalien sijoittajien kanssa ja pyrimme vaikuttamaan sijoituskohteidemme vastuullisuusraportoinnin kehittymiseen. Olemme viime vuonna allekirjoittaneet ClimateAction 100+ -aloitteen ja olemme myös CDP:n jäseniä. Aiemmin olemme allekirjoittaneet Fiduciary Duty in the 21st Century -aloitteen sekä YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI). PRI-raporttimme julkaistaan vuosittain ja vuoden 2017 osalta raportti julkaistaneen syksyllä 2018. Viime vuoden PRI-raporttiin olemme sisällyttäneet myös vapaaehtoiset Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) mukaiset kysymykset.

   Pyrimme kehittämään omaa raportointiamme vuonna 2017 julkistettujen TCFD -ohjeiden mukaisiksi ja kannustamme myös sijoituskohteitamme siihen. Mitä paremmin ja läpinäkyvämmin sijoituskohteemme raportoivat, sitä laadukkaammaksi myös meidän raportointimme voi kehittyä. Seuraamme tarkasti EU:n tulevaa sääntelyä koskien ilmastoriskien huomioimista sijoituksissa ja tulemme implementoimaan tulevaa tavoitetilaa proaktiivisesti.

   Vuoden 2018 aikana työstämme uusia energiatehokkuus- ja CO2 -päästötavoitteita vuosille 2018-2030. Tulemme keskittymään varsinkin uusiutuvien energiamuotojen hankintaan ja käyttöönottoon.

   Vuodenvaihteessa noin 17 prosenttia suorista kiinteistöomistuksistamme olivat ympäristösertifioituja. Jatkamme käytön aikaisten sertifiointien mahdollisuuksien selvittelyä kartoittamalla koko salkkumme vuoden 2018 aikana.
   Kaikki uudet kiinteistökohteemme tullaan suunnittelemaan ja rakentamaan mahdollisimman energiatehokkaiksi.

   Tekoja vastuullisen sijoitustoiminnan edistämiseksi

   • 76 prosenttia listatusta osakesalkustamme on sijoitettu vastuullisen pitkäjänteisen strategian mukaisesti (CISL). Lisäsimme sijoituksiamme engagement -rahastoihin vuoden 2017 aikana.
   • Teimme koko globaalista osakesalkustamme 2degrees Investing Initiativen skenaarioanalyysin joka näytti, että salkkumme on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa.
   • 96 prosenttia korko- ja osakevarainhoitajistamme ovat allekirjoittaneet PRI-periaatteet.
   • Koko salkustamme vastuullisuustemaattisia sijoituksia tai sijoitussitoumuksia oli n 5,5 prosenttia (sisältää sertifioidut kiinteistöt, metsäsijoitukset, green bondit ja vastuullisuustemaattiset rahastot).
   • Koko salkustamme n. 3,2 prosenttia on sijoitettu positiivisiin ilmastoratkaisuihin.
   • Teimme vuoden 2017 aikana ensimmäisen sijoitussitoumuksen rahastoon, joka rakentaa uusiutuvan energian infrastruktuuria kehittyviin maihin.
   • Suorasta yrityslainasalkustamme 5 prosenttia oli sijoitettuna green bondeihin ja likvideistä joukkovelkakirjasijoituksista green bondien määrä oli prosentin luokkaa.
   • Ympäristösertifioidut (LEED tai BREEAM) kiinteistöt muodostivat n 17 prosenttia suorasta kiinteistösalkustamme.
   • Osallistuimme 85 prosenttiin yhtiökokouksista suorissa osakesijoituksissamme vuonna 2017.

   Kiinteistösijoituksissa ilmastomyönteistä kehitystä

   Suorien kiinteistösijoitustemme energiatehokkuutta on parannettu ottamalla käyttöön automatiikkaa ja siirtymällä etäohjaukseen. Vuosina 2012–2016 koko tuon ajan omistuksessamme olleiden kiinteistöjen hiilijalanjälki pienentyi 22 prosentilla.

   Vastaavalla ajalla myös veden kulutus kiinteistöissämme laski.

   Eläkeuudistus

   Eläkeuudistus tuli voimaan – osittainen vanhuuseläke kiinnosti

   Vuodenvaihteessa voimaan tullut eläkeuudistus lisäsi eläkeneuvonnan tarvetta asiakkaidemme parissa. Pääosin syynä tähän oli uusi eläkemuoto, osittainen varhennettu vanhuuseläke. Osittaisessa vanhuuseläkkeessä hakija voi nostaa neljänneksen tai puolet kertyneestä työeläkkeestään jo 61 vuotta täytettyään. Samanaikaisesti voi jatkaa töissä tai olla jatkamatta, tai työskentelyä vähentää.

   Viime vuonna osittaisia vanhuuseläkkeitä myönnettiin 327 hakijalle. Muutama hakija hyödynsi mahdollisuutta peruuttaa eläkkeensä.

   Lue lisää osittaisesta vanhuuseläkkeestä verkkosivuiltamme

   Elakeuudistuksen infograafi

   Eläkeuudistuksen myötä eläkeikä nousee.
   Elämme yhä vanhemmaksi ja siksi on myös luonnollista, että työskentelemme hieman pidempään.

   Henkilöstö

   Omistautuneisuus syntyy yhdessä tekemisestä

   Uudistimme strategiamme syksyllä. Jotta voisimme kaikki seistä sen takana, koko organisaatio osallistui sen työstämiseen.

   Tavoitteemme on olla yrittäjän ja yrittäjävetoisten pk-yritysten paras eläkevakuuttaja. Palvelulupauksemme mukaisesti tarjoamme verkkopalveluiden lisäksi oman yhteyshenkilön jokaiselle asiakkaallemme.

   Työntekijöitämme ohjaa vahva asiakaslähtöisyys ja halu ratkaista asiakkaidemme arjen haasteita. Se on mahdollista hyvinvoivassa työympäristössä. Tutkimusyhtiö Corporate Spiritin toteuttaman henkilöstötutkimuksen mukaan henkilöstömme työtyytyväisyys nouseekin selvästi yli Suomen toimihenkilönormin. Tuloksemme kertoo sitoutumisesta ja motivaatiosta sekä korkeasta ammattiylpeydestä.

   Korkea asiakastyytyväisyys vaatii myös tehokkaan tavan toimia. Panostimme viime vuonna erityisesti työtapojen kehittämiseen ja kokeilevan työkulttuurin luomiseen.

   Yhdessä. Tillsammans.

   Strategiamme uudistaminen eteni kolmessa, eri henkilöstöryhmien edustajia kokoavassa työryhmässä. Aiheina ryhmät käsittelivät yrityskulttuuria, kustannustehokkuutta ja asiakaspalvelukonseptia.

   Jokaiselle aiheelle avattiin oma keskustelupalstansa, joihin jokaisella henkilöstömme jäsenellä oli mahdollisuus osallistua. Näistä keskusteluista syntyneet työryhmien ehdotukset on huomioitu yhtiön toiminnan suunnittelussa.

   Koko organisaatio osallistui strategiauudistukseen

   ”Tämä työ kirkasti strategian tärkeyden. Kun olemme porukassa työstäneet asioita, pohtineet mitä olemme täällä tekemässä ja jakaneet ideoita, toiminnan kehittämisestä tulee kaikille helpompaa. Siksi on hienoa, että koko henkilökunta pääsi osallistumaan. Ja näinhän sen pitäisikin mennä. Yhdessä me tätä teemme asiakkaidemme parhaaksi!”

   Taina Tauschi
   asiakasyhteyspäällikkö

   Uusi organisaatio

   Toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman siirtyi eläkkeelle elokuun lopulla. Yhtiön uutena toimitusjohtajana aloitti KTK, eMBA Carl Pettersson. Sijoitusjohtaja Niina Bergring nimitettiin yhtiön varatoimitusjohtajaksi 11.9.2017 alkaen.

   Syksyllä aloitetun strategiatyön tuloksena organisaatiomme uudistui. Työeläkemarkkinoilla tapahtuneen keskittymisen myötä Veritaksesta on muodostumassa ainoa todellinen vaihtoehto yrittäjille ja yrittäjävetoisille pk-yrityksille. Uudessa markkinatilanteessa laadukas asiakaspalvelu korostuu. Haluamme uudella organisaatiollamme varmistaa nykyisille ja tuleville asiakkaillemme alan parhaan asiakaspalvelun myös jatkossa.

   OTM Tiina Laine nimitettiin eläkepalveluista ja ratkaisulinjasta vastaavaksi johtajaksi 1.10.2017 alkaen. Tradenomi, eMBA Mika Paananen aloitti yhtiön asiakkuusjohtajana 8.1.2018.

   Johtoryhmä

   Carl Pettersson

   Carl Pettersson

   tj., KTK, EMBA
   puheenjohtaja

   Teppo Rakkolainen

   Teppo Rakkolainen

   päämatemaatikko, fil. tri.,
   SHV

   Linda Mattsson

   Henkilöstön edustaja:
   Linda Mattsson

   vakuutusyhteyspäällikkö

   Niina Bergring

   Niina Bergring

   varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, sijoitusjohtaja, kauppat. maist.

   Tommy Sandås

   Tommy Sandås

   talousjohtaja, kauppat. maist.

   Elina Saarinen

   Henkilöstön edustaja,
   varajäsen:

   Elina Saarinen

   tiedottaja

   Tiina Laine

   Tiina Laine

   johtaja, OTM

   Stefan Strandberg

   Stefan Strandberg

   johtaja, valtiot. maist.

   Mika Paananen

   Mika Paananen

   asiakkuusjohtaja,
   tradenomi,
   eMBA

   Jan-Erik Stenman

   Jan-Erik Stenman

   toimitusjohtaja / verkställande direktör (31.8.2017 asti)

   Michael Röllich

   Michael Röllich

   myyntijohtaja / försäljningsdirektör (30.11.2017 asti)

   Kaisa Forsström

   Kaisa Forsström

   johtaja, toimitusjohtajan sijainen (10.9.2017 asti)

   Tilinpäätös & materiaalit