Veritas Pensionsförsäkring årsberättelse 2013

Jan-Erik Stenman

Veritas är en unik aktör inom arbetspensionsbranschen. Vår mer än hundra år långa historia vittnar om stor yrkeskunskap inom försäkringsbranschen och framför allt om en utmärkt förmåga att anpassa sig till förändringarna som sker i samhället.

Läs VD-översikten

Placeringar

Aktiemarknadens goda utveckling särskilt under det sista kvartalet inverkade positivt på vår totalavkastning

Läs mer

2013

Placeringsavkastning

+7,4%

169,2 milj. €

Nominell avkastning i snitt
1997 - 2013: +6,0%

  1. 2009 10,8%
  2. 2010 11,5%
  3. 2011 -4,9%
  4. 2012 11,3%
Asiakkaat

Kunder

Veritas har specialiserat sig på små och medelstora företags och företagares specialbehov

Läs mer

Niina Bergring

Niina Bergring

Välkommen till Veritas

”Att placera är att förstå omvärlden. Om vi inte förstår omvärlden, kan vi inte göra ansvarsfulla placeringsbeslut.”
– Niina Bergring,
Veritas placeringsdirektör fr.o.m. 2.9.2013.

Läs mer

PeoplePower®-klassificering

Veritas personal trivs med sitt jobb

Vår PeoplePower®-klassificering var 72,2 år 2013, då tjänstemannanormen i Finland var 65,0. I PeoplePower®-klassificeringen ingår lojalitets- ledarskaps- prestations- och engagemangsindex.

Läs mer

Vision,
mission och
värderingar

styr vår verksamhet.

Vår vision

Vår vision

Vi är en dynamisk och växande föregångare när det gäller kundorienterad betjäning

Vår mission

Vår mission

Vi tryggar framtid

Våra värderingar

Våra värderingar

Kunden i centrum

Våra kundlöften

Våra kundlöften

Branschens bästa betjäning

Arvomme