Toimitusjohtajan katsaus

Jan-Erik Stenman

2015 oli Veritakselle hyvin merkittävä vuosi. Juhlimme syksyllä tärkeää merkkipaalua yrityksemme täyttäessä 110 vuotta.

Veritas on saavuttanut jo korkean iän, mutta se ei tarkoita, että olisimme jääneet paikoillemme. Olemme jatkuvasti kehittäneet toimintaamme, jotta se vastaisi asiakkaiden muuttuvia tarpeita.

Tavoitteenamme onkin olla yrittäjän ja pienen ja keskisuuren yrityksen paras työeläkekumppani. Kahtena edeltävänä vuonna olemme onnistuneet kuuntelemaan asiakkaitamme, sillä he arvioivat palvelumme alan parhaaksi *.

Saamamme hyvä palaute kannustaa kehittämään palvelukonseptiamme edelleen. Päätehtävämme onkin varmistaa, että tarjoamme asiakkaillemme juuri sellaisia tuotteita, vakuutusratkaisuja ja palveluita, jotka parhaimmalla mahdollisella tavalla vastaavat heidän todellisia tarpeitaan. Nyt ja tulevaisuudessa.

* Taloustutkimus Oy, Toimialakohtainen asiakastyytyväisyystutkimus 2015 ja 2014

Lue koko katsaus

Hyvä lukija,

2015 oli Veritakselle hyvin merkittävä vuosi. Juhlimme syksyllä tärkeää merkkipaalua yrityksemme täyttäessä 110 vuotta.

Pitkälle taipaleellemme mahtuu monta jännittävää tapahtumaa. Toimintaamme ovat erityisesti vaikutaneet 1920-luvulla Suomeen tuomamme säästökello ja 1960-luvulla tehty toiminnan laajennus lakisääteiseen työeläkevakuutukseen. Vuosisataan mahtuu myös useita taloudellisia kriisejä ja poliittisen epävakauden kausia, jotka Veritas on kerta toisensa jälkeen menestyksekkäästi selättänyt.

Toiminnan jatkuva kehittäminen menestyksen takeena

Veritas on saavuttanut jo korkean iän, mutta se ei tarkoita, että olisimme jääneet paikoillemme. Olemme jatkuvasti kehittäneet toimintaamme, jotta se vastaisi asiakkaiden muuttuvia tarpeita.

Jatkossakin päätehtävämme on varmistaa, että tarjoamme asiakkaillemme juuri sellaisia tuotteita, vakuutusratkaisuja ja palveluita, jotka parhaimmalla mahdollisella tavalla vastaavat heidän todellisia tarpeitaan.

Jotta voisimme onnistua tehtävässämme, henkilöstömme työskentelyedellytyksiä pitää kehittää niin työhyvinvoinnin kuin osaamisenkin osalta.

Varmistamalla henkilöstömme ammattiosaamisen, voimme tarjota asiakkaillemme ja kumppaneillemme parasta mahdollista palvelua nyt ja tulevaisuudessa Työhyvinvoinnin tukeminen edistää henkilöstön jaksamista kiireisessä ja alati muuttuvassa arjessa.

Alan parasta palvelua asiakasta kuunnellen

Henkilökohtainen palvelumme koskettaa vuosittain lähes sataatuhatta asiakasta. Kahtena edeltävänä vuonna asiakkaamme ovat arvioineet palvelumme alan parhaaksi *.

Saamamme hyvä palaute kannustaa kehittämään palvelukonseptiamme edelleen. Toimintojen osittainen digitalisoiminen tuo asiakaspalveluun uusia työkaluja ja työmenetelmiä.

Matalasuhdanteesta huolimatta hyvä tulos

Maamme talous ei voi tällä hetkellä hyvin.

Pitkittynyt taantuma huomioiden olen erityisen tyytyväinen tulokseemme. Kasvumme ja uusmyyntimme ovat hyvällä tasolla. Ja menestyksekkään sijoitustoiminnan ansiosta vakavaraisuutemmekin on korkealla.

Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme erinomaisesta työstä asiakkaittemme, yhtiömme ja kumppaneidemme parhaaksi. Menestyäksemme jokaisen meistä pitää tehdä parhaansa – ja siinä me veritaslaiset olemme onnistuneet hyvin.

Suomi tarvitsee nyt vahvaa johtamista ja viisaita päätöksiä. Yritysmaailmassa meidän tulee oppia löytämään ne tekijät, joilla rakennamme menestystarinoita. Yksin vaikutusmahdollisuutemme ovat rajalliset, mutta yhdessä meillä on tarpeeksi vipuvoimaa maamme nostamiseksi uuteen nousuun.

Tulevaisuudennäkymät

Työeläkejärjestelmän tulevaisuus riippuu pitkälti Suomen talouden kehittymisestä. Tällä hetkellä rahoitus on turvattu, mutta työllisyyskriisin pitkittyessä se voi vaarantua. Meidän pitää saada vientiin vauhtia ja luoda uusia työpaikkoja.

Sijoittajina työeläkeyhtiöt toimivat talouden moottoreina. Investoimalla esimerkiksi asuntotuotantoon, kasvuyrityksiin ja teollisuuteen, ala voi kantaa oman osuutensa sosiaalisesta vastuustaan ja elvyttää kasvua paikallisesti.

Toimintamme painopiste on ja tulee olla suomalaisen sosiaalivakuutuksen toimeenpanossa työeläkevakuutuksen kautta. Eläkejärjestelmämme kuuluu maailman parhaimpiin ja tehokkaimpiin, ja sitä meidän tulee vaalia avoimella ja luotettavalla hallinnolla.

Henkilöstön lisäksi haluaisin kiittää luottamustoimiin valittuja henkilöitä yhtiöön eteen tehdystä työstä. Kumppaneillemme haluan osoittaa lämpimän kiitoksen menneestä vuodesta ja kaikista yhdessä jaetuista hetkistä asiakkaidemme parissa.

Turussa, huhtikuussa 2016

Jan-Erik Stenman

* Taloustutkimus Oy, Toimialakohtainen asiakastyytyväisyystutkimus 2015 ja 2014

Vuosi lukuina

Avainluvut

Avainluvut

Avainluvut

Vakuutusmaksu­tulo kasvoi

4,1 %

Vakavaraisuus­pääoma

616,8 milj. €

Sijoitukset

Sijoitustuotto

5,8 % 151,2 milj. €

Sijoitusjakauma

  Pitkän aikavälin tuotto

  5 v. 5,1 %
  10 v. 4,7 %
  1997→ 6,0 %

  Asiakkaat

  + 90 000

  asiakkaan turvana

  Kuluneena vuonna Veritas huolehti noin 94 000 henkilön eläketurvan hoitamisesta

  TyEL-vakuutuksia

  YEL-vakuutuksia

  Myönnetyt eläkkeet

  2 118 kpl

  Eläkkeensaajat

   Maksettuja eläkkeitä ja korvauksia

   463,8 milj. €

   Palvelu

   Palvelu

   Veritas tarjoaa alan parasta palvelua – jo toisena perättäisenä vuotena!

   Taloustutkimus Oy:n vuosittaisen toimialakohtaisen asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Veritas on tarjonnut työeläkealan parasta palvelua kahtena perättäisenä vuotena, vuosina 2014 ja 2015.

   Vuonna 2015 asiakaspalvelumme sai kouluarvosanan 8,29 (8,23 vuonna 2014). Saavutimme parhaimman tuloksen kaikkien mitattujen asiakaspalvelutekijöiden kohdalla. Suurimman eron toimialan keskiarvoon teimme yhteydenpidossa asiakkaisiimme (Veritas 51 / toimialan keskiarvo 8).

   Hyvä tulos onkin seurausta huolellisesta kehittämistyöstä, jonka keskiössä on kaikille asiakkaille tarjottava kokonaisvaltainen ja henkilökohtainen palvelu. Hyvä palvelu on muodostunut kiinteäksi osaksi yrityskulttuuriamme.

   Alan paras keskiarvo asiakastyytyväisyydessä

   8,29

   Stefan Strandberg
   “Henkilökohtainen palvelu, laaja osaaminen ja myönteinen yrityskulttuuri ovat onnistuneen asiakaskokemuksen kulmakiviä”

   Stefan Strandberg

   Lue artikkeli

   Vuonna 2015 Veritas arvioitiin jo toisena vuonna peräkkäin alansa parhaaksi Taloustutkimus Oy:n tekemässä toimialakohtaisessa asiakastutkimuksessa. Kaikista eläkevakuutusyhtiöistä Veritas sai asiakkailtaan parhaan kouluarvosanan 8,29.

   Johtaja Stefan Strandbergin mukaan tulos perustuu moniin seikkoihin. ”Eniten tuloksessa näkyy porukkamme sitoutuminen tekemiseen. Yrityskulttuuriimme kuuluu asiakkaasta huolehtiminen.”

   Kun asiakas kokee asioidensa hoituvan hyvin, hänelle välittyy myös tunne välittämisestä. Laaja osaaminen takaa hyvän palvelun.

   ”Panostamme paljon uusien työntekijöidemme työhönopastukseen. Uudet työntekijämme saavat henkilökohtaista ohjausta ja voivat seurata kokeneempien vakuutusneuvojiemme työskentelyä. Näin myös yrityskulttuurimme välittyy tehokkaasti.”

   Veritaksen asiakaspalvelu perustuu henkilökohtaiseen kontaktiin

   Toisin kuin monet muut palvelualan yritykset, Veritas ei ole ottanut käyttöön kasvotonta asiakaspalvelukeskusta. ”Vaikka se on ajan henki, omasta mielestäni käytäntö johtaa vain asiakkaan pallotteluun palvelun sisällä.”

   Asiakkuudenhallintajärjestelmät ovat tarpeellisia sinänsä, mutta asiakas täytyy tuntea, jotta hänelle voidaan tarjota juuri hänen tarvitsemaansa palvelua, korostaa Strandberg. ”Ilman henkilökohtaista kontaktia se ei onnistu.”

   Siksi kaikille Veritaksen asiakkaille on nimetty oma henkilökohtainen vakuutusneuvoja.

   ”Tämä tiivistää yhteyksiämme asiakkaaseen ja tekee vakuutusasioiden hoitamisesta helppoa. Asiakkaalla on oma vastuuhenkilö, jolle hän voi soittaa, eikä tilannetta tarvitse selittää joka kerta alusta alkaen. Näin rakennetaan keskinäistä luottamusta.”

   Laaja osaaminen takaa kattavan palvelun

   Veritaksen asiakaspalvelu perustuu asiakkaalle tarjottavaan kokonaispalveluun, jonka hän saa omalta vakuutusneuvojaltaan.

   ”Tällaisen konseptin vaatiman osaamisen kartuttaminen vaatii aikaa”, kertoo Strandberg. ”Meidän onneksemme työntekijöidemme työtyytyväisyys on korkea ja työsuhteet pitkäkestoisia, mikä on Veritakselle tunnusomaista.”

   ”Kun henkilöstön vaihtuvuus on suurta, asioihin syventymiseen, yhtiön arvojen omaksumiseen ja toimintakulttuurin sisäistämiseen ei ole aikaa.”

   Veritaksen kokonaisvaltaista asiakaspalvelua alettiin rakentaa jo 15 vuotta sitten. ”Konseptimme on toimialalla ainutlaatuinen, ja sitä on vaikea kopioida. Prosessi on hyvin pitkä.”

   ”Panostuksemme kattaviin tehtävänkuviin ja laajaan osaamiseen asiakaspalvelussamme mahdollistaa kokonaisuuden ymmärtämisen ja asiakkaan auttamisen kaikissa hänen asioissaan. Taloustutkimuksen tutkimus osoittaa jälleen kerran, että juuri tätä asiakkaat arvostavat.”

   Taloustutkimus selvittää joka vuosi työelämän päättäjien asiakastyytyväisyyttä toimialoittain. Veritas on vuosina 2014 ja 2015 saanut parhaimman arvosanan suomalaisista työeläkeyhtiöistä. Vuonna 2015 Veritas sijoittui ykkössijalle kaikissa mitatuissa kategorioissa. 

   Artikkeli on julkaistu veritas.fi:ssä 29.3.2016

   Veritas lyhyesti

   Veritas on kokonaan suomalaisessa omistuksessa oleva työeläkevakuutusyhtiö, jonka tavoitteena on olla yrittäjän sekä pienen ja keskisuuren yrityksen paras työeläkekumppani.

   Kumppanuus kasvaa luottamuksesta. Luottamus taas rakentuu huolenpidosta ja asiakkaidemme turvan takaamisesta.

   Veritas Eläkevakuutus 110 vuotta

   Yhdessä kumppaneidemme ja osaavan henkilöstömme kanssa olemme jo oli yli 110 vuoden ajan voineet taata asiakkaillemme alan parasta palvelua. Se on tavoitteemme myös tuleville vuosille. Tutustu Veritaksen 110-vuotiseen historiaan.

   Veritas on yksi Suomen innostavimmista työpaikoista

   Tutkimus- ja konsultointiyritys Corporate Spirit on listannut Veritaksen yhdeksi Suomen innostavimmaksi työpaikaksi vuonna 2015.

   Tiukan kisan 16. sija perustuu Corporate Spiritin Veritakselle keväällä 2015 toteuttamaan henkilöstötutkimukseen, jossa saimme hyvän AA+-tuloksen.

   Henkilöstömme työtyytyväisyys nousee selvästi yli Suomen toimihenkilönormin. Tuloksemme 73,6 pistettä kertoo sitoutumisesta ja motivaatiosta sekä korkeasta ammattiylpeydestä. Toimihenkilönormi jää 66,5 pisteeseen.

   Asiakaslähtöinen arvopohja ohjaa toimintaamme

   Arvomme vahva asiakaslähtöisyys, innostava yhteistyö ja ratkaisu­keskeisyys kertovat siitä, millä asenteella Veritaksessa tehdään töitä.

   • Asetutaan asiakkaan asemaan

    Kun puhelin soi, en voi ikinä tietää kuka soittaa ja mistä asiasta, mutta koetan silti olla yhden askeleen edellä. Tärkeintä on asettua asiakkaan asemaan ja miettiä, mikä hänen kannaltaan on oleellista tietoa. On osattava vastata myös siihen, mitä asiakas ei itse ymmärrä kysyä.

    En koskaan vastaa vain yhdellä lauseella tai tarjoa ”eioota”. Yritän käydä asiaa läpi niin kauan, että asiakas varmasti pääsee eteenpäin.

    Marlene Björklund

    Marlene Björklund, eläkekäsittelijä

   • Laadukas yhteistyö alkaa itsestä

    Se, kuinka itse kommunikoi, esittää asiansa ja lähestyy toisia vaikuttaa yhteistyön laatuun. Kaikkien kanssa voi tulla toimeen, kunhan oma asenne on kohdillaan.

    Vaikka ajan puute välillä painaa päälle, niin yritän parhaani mukaan välittää asiakkaille kiireettömän tunnelman ja löytämään aikaa kollegan auttamiseen. Kun tiimin välinen yhteistyö toimii, niin hyvä ilmapiiri välittyy myös muille osastoille, yhteistyökumppaneille ja asiakkaille saakka.

    Pia Nieminen

    Pia Nieminen, vakuutusneuvoja

   • Ratkaisukeskeisyys on asennekysymys

    Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa avoimuutta ja avarakatseisuutta sekä halua kehittää ja kehittyä.

    Lisäksi on tärkeää ajatella kokonaisuutta. On hankalaa löytää kaikkia palveleva ratkaisu, jos ei näe metsää puilta. Tilanteita on lähestyttävä monelta kantilta ja katsottava useasta eri näkökulmasta.

    Staffan Åberg

    Staffan Åberg, palvelupäällikkö

   Tilinpäätös & materiaalit