Omgivning

Omgiven av det natursköna Grankulla.

Nära tjänsterna i centrum.

Fastän småstadstjänsterna i Grankulla centrum finns nära till hands, ligger bostadsområdet skyddat från trafikens buller.

Utöver andra tjänster finns även köpcentret Grani nära beläget. Bostadsområdet består främst av småhus och terrängen erbjuder ideala möjligheter till motion och friluftsaktiviteter.

Även Noux nationalpark ligger en ca 30 minuter lång bilfärd ifrån bostäderna.

"flygfoto."
"flygfoto."

Avstånd från fastigheten:

  • Grankulla järnvägsstation, ca 200 m
  • Köpcentrum Grani, ca 500 m
  • Grankulla hälsocentral, ca 1 km
  • Grankulla bollhall, ca 1,5 km
  • Grankulla bibliotek, ca 500 m
  • Jorvs sjukhus, ca 3,5 km

I ändan av Gräsavägen ligger Grankulla järnvägsstation. Gångavståndet till stationen från bostäderna är ca 200 meter. Tågen trafikerar tätt och med jämna mellanrum till huvudstadsregionen och bland annat Kyrkslätt. Huvudstadsregionens lokaltrafik, HRT, trafikerar också på området. 

Huvudstadsregionens kollektivtrafik HRT  VR nättjänst