Tillgänglighetsutlåtande

Vår strävan är att i Veritas Pensionsförsäkrings webbplats veritas.fi garantera webbplatsens tillgänglighet i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och EU:s tillgänglighetsdirektiv. Målet för tillgängligheten är att uppnå likabehandling så att vem som helst kan använda webbplatsen och förstå vad som sägs på den. En tillgänglig webbtjänst ska också vara lätt att använda trots eventuella funktionsbegränsningar med hjälp av olika hjälpmedel, till exempel skärmläsare eller förstoringsverktyg, eller enbart med tangentbordet som sådant.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen veritas.fi.

Status för tillgängligheten

Webbplatsen veritas.fi motsvarar till stora delar kravnivåerna A och AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Utgångspunkten för planeringen och utvecklingen av webbplatsen är alltid optimal tillgänglighet för varje användare.

Detta uppnår vi bland annat på följande sätt:

  • Utomstående experter på tillgänglighet hjälper dem som utvecklar webbplatsen och bedömer dess tillgänglighet.
  • Att garantera tillgängligheten är en del av planeringen och det tekniska genomförandet av tjänsterna.
  • Tillgängligheten kontrolleras fortlöpande.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbsidan veritas.fi innehåller webb-blanketter och bilagor (pdf), varav alla inte är tillgängliga. De blanketter och bilagor som behövs för att sköta ärenden ska enligt planerna förnyas, så att de uppfyller tillgänglighetens krav eller integreras i webbtjänsten, under åren 2020-2022. Bilagor kan begäras i tillgängligt format på adressen viestinta@veritas.fi.

Sociala medier

I sociala medier uppmärksammas tillgängligheten i den utsträckning det är möjligt.

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Veritas.fi -webbplatsen publicerades 14.9.2020. Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande har utförts av Veritas i samarbete med webbplatsens tekniska leverantör i september 2020. De metoder som använts vid bedömningen av tillgängligheten är tekniska redskap och manuell granskning.

Respons och kontaktuppgifter

Vi arbetar fortlöpande för att förbättra tillgängligheten.
Om du observerar tillgänglighetsproblem på webbplatsen ber vi dig ge respons direkt till oss, alltså webbplatsens administratör. Du kan ge respons gällande tillgänglighet till oss per e-post viestinta@veritas.fi. Vi besvarar din respons inom 14 dagar.

Uppföljningsförfarande

Om du inte är nöjd med det svar du får av Veritas Pensionsförsäkring, eller du inte får något svar alls inom två veckor, kan du anföra en tillgänglighetsklagan eller begära en utredning av tillgängligheten hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands sida www.tillgänglighetskrav.fi beskrivs i detalj hur man kan göra en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
tillganglighet@rfv.fi
tfn 0295 016 000 (växel)