Dataskydd

Försäkringstagaren är skyldig att lämna ut uppgifter om arbetstagarna till Veritas för verkställande av lagstadgat arbetspensionsskydd. Då Veritas sköter pensionsförsäkringen fungerar bolaget som en i EU:s dataskyddsförordning avsedd registeransvarig, och Veritas omfattas av alla de skyldigheter som gäller registeransvariga i lagstiftningen. I egenskap av ett arbetspensionsbolag som sköter pensionsförsäkring är Veritas inte försäkringstagarens personuppgiftsbiträde.

EU:s allmänna dataskyddsförordning förutsätter att vi informerar de registrerade om vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi behandlar dem.

Vi har grupperat de registrerade enligt den roll de har som kund hos oss. I registren nedan kan du kontrollera praxisen för behandlingen av personuppgifter för den grupp du hör till. 

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgifter som erhållits via elektroniska kanaler arkiveras hos Veritas enligt gällande regelverk. Telefonsamtal bandas inte.

Dina rättigheter

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte.  Som personuppgift anses all information som hjälper till att bestämma vem du är. Utöver namn, personnummer och kontaktuppgifter hör till exempel hälsouppgifter också till personuppgifter.

Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få en kopia av de uppgifter som behandlas. Beroende på i vilken roll vi samlat in uppgifter om dig kan du be om att få korrigera dina uppgifter eller helt radera dem.

Du kan göra en begäran om personuppgifter med blanketten nedan. Ett sakenligt dataskydd innebär att vi överlåter dina personuppgifter endast efter stark autentisering/igenkänning. Detta förfarande säkerställer att endast du kan begära dina personuppgifter.

Behandlingen av ditt pensionsärende förutsätter inte att du fyller i begäran om personuppgifter. För tilläggsinformation över behandlingen av ditt pensionsärende vänligen ta kontakt via vår nättjänst eller per telefon.

Begäran om personuppgifter

Dataskyddsansvariga svarar på dina frågor

Vill du ha mer info om vårt dataskydd?  Kontakta Veritas dataskyddsansvariga:

Mika Seppä
tfn 041 457 8307
fornamn.efternamn@veritas.fi