Hållbarhet

Byggnadsprojektet har beviljats det internationella BREEAM Excellent -miljöcertifikatet för både planerings- och byggfasen.

I båda faserna har de tekniska lösningarnas energieffektivitet och miljövänlighet tagits i hänsyn.

Flygbild av Veritas mångfärgade huvudkontor Retoriikka. På dess tak finns tiotals solpaneler.

På fastighetens tak finns solpaneler som samlar och förser huset med en del av elektriciteten, som kompletteras med så kallad grön el.

Till formen är byggnaden formad som ett V som i Veritas. Byggnaden är smart, i och med att den reglerar utrymmenas temperatur och led-belysning automatiskt och berättar för användarna information om energiförbrukning i real-tid.

Fastighetens temperatur regleras med hjälp av självstyrd jordvärme och -nedkylning. Maskineriet känner av temperaturen och värmer/kyler ned utrymmen endast vid behov. Den automatiserade luftkonditioneringen ser till att byggnadens användare får tillräckligt med syre under långa möten. Alla byggnadsmaterial är av lågutsläppsklassen M1.