Fastighetsinfo

Hurdan fastighet är det frågan om?

Fastighet Damaskusvägen 2 ligger i Majstad i Helsingfors. Det aningen mindre och lugnare husbolaget omfattar sex stycken tvåor och 12 stycken treor. Bostädernas storlek varierar mellan 46 och 59 kvadrat, och finns i tre våningar. Alla bostäder har egen balkong. Fastighetens fasad är av rödbrunt tegel med vita detaljer. I huset finns två bostadsspecifika förvaringsförråd per bostad.

"fasad."
"flygfoto."
  • Hyresgästen bör göra eget elavtal.
  • I huset finns en gemensam bastu.
  • Husbolaget har en fast vattenavgift per invånare.
  • Husdjuren är välkomna till bostäderna.

På den grönskande gården finns en lekplats för barnen.

Husbolaget har 16 bilplatser, varav åtta är i garaget.

Angående lediga bilplatser, vänligen var i kontakt med Veritas Fastighetsavdelning via telefonnumret 010 5501 905.