"Koltgränden."

Lägenheterna

I Esbo Ängskulla ligger fyra nya höghus, som tillsammans omfattar 119 hyreslägenheter. Bostads Ab Esbo Koltgränden 2 A-B innehåller 43 tvåor och 16 treor i sju våningar. Lägenheternas storlek varierar mellan 39,5 och 89,5 kvadratmeter.

Bostads Ab Esbo Koltgränden 6 och 8 blir sex våningar höga bostadshöghus, och lägenheterna varierar från ettor till fyror. Lägenheternas storlek är mellan 28 och 79 kvadratmeter.

Det finns en gemensam bastu i båda hus.

Bekanta dig med fastigheterna

Grönt och modernt bostadsområde

Ängskulla ligger mellan Hagalund, Mankans och Westend. Områdets landmärken är höga nybyggda hus samt Gäddviks vattentorn.

Shoppingcentret Niitty med all dess service är nära, likaså naturen samt bra idrottsmöjligheter. Havsstranden ligger endast en bit bort.

På grund av Västmetron utvecklas Ängskulla kontinuerligt, och det uppstår nya arbetsplatser samt bostäder. Antalet invånare förväntas öka från nuvarande 5000 till 12 000 tills år 2030.

Bekanta dig med området

Väcktes ditt intresse?

Hör av dig till Veritas fastighetsavdelning, ifall du önskar få mer information eller vill reservera en lägenhet i Koltgränden.

Ta kontakt