Fastighetsinfo

Moderna kontorsutrymmen.

Byggandet av Trivium Retoriikka –kontorsfastighet inleddes i mars 2019 och blev klart i november 2020. Fastigheten omfattar ca 10 000 m² kontorsutrymme.

Kontorsutrymmena fördelar sig på åtta våningar, och på första våningen finns gemensamma konferensrum och en reception, och dessutom finns det rikligt med parkeing kring fastigheten.

"Trivium Retoriikka."
cykelparkering bakom Trivium Retoriikka.

Utanför fastigheten finns sammanlagt ca 200 cykelparkeringar, där man kan låsa fast cykeln i en stolpe.

Till sin form är byggnaden en kreativ utrymmeslösning uppdelad i tre sektioner, vilket möjliggör ett mångsidigt utnyttjande av de anpassningsbara utrymmena. Fastighetens omgivning garanterar en grönskande vy. Framför byggnaden öppnar sig Kuppisparken, och bakom fastigheten finns Helsingfors motorväg.

"Retoriikka."
"fasad."

I Trivium Retoriikka bor miljövänlighet, energieffektivitet och Veritas.

Fastighetens elektricitet samlas från solpaneler på byggnadens tak och med hjälp av miljövänlig el. Husets uppvärmning och nedkylning sker med fjärrvärme. I valet av byggnadsmaterial har tagits i hänsyn materialens utsläpp.

I Trivium Retoriikkas tre översta våningar omfattar Veritas huvudkontor.

Fastighetens belysning innebär självstyrd led-belysning, och utrymmenas temperatur regleras med hjälp av grön jordvärme och -kylning.

Påfyllning för framtidens bilar på Retoriikkas gård!

På parkeringsområdet utanför Trivium Retoriikka finns uttag för laddning av elbilar.

För att kunna ladda bilen bör du registrera dig i Virta-mobilappen.

Fyra laddningsplatser för elbilar på Trivium Retoriikka parkeringen.