Fastighetsinfo

Hurdan fastighet är det frågan om?

Asunto Oy Turun Pryssinkatu 11 omfattar ett fyra våningar högt höghus nära brett sortiment av tjänster. Själva huset består av 30 bostäder i olika storlekar, 38 m² – 73,5 m². I fastighetens första våning finns bostadsspecifika förvaringsförråd, och ett allmänt förråd för utomhusredskap.

"Pryssinkatu."
"bottenplan."

Fastigheten blev klar år 2017 och som fasadmaterial valdes vitt putsbruk, som förstärks med rödbruna och betonggrå nyanser, för att ge huset ett modernt och ljust utseende.

Bostäderna på första våningen har privata patior och bostäder på övre våningar har fritt ventilerande balkonger där delen ovanför balkongräcket är utrustad med balkongglas. Huset har en hiss. Bostäderna är utrustade med brandlarm som är kopplade till elnätet.

  • Vattenavgiften faktureras enligt förbrukning. Faktureringen sker två gånger per år.
  • Hyresgästen bör själv göra ett elavtal.
  • Husdjuren är välkomna till bostäderna.

På gården finns sju bilplatser med tak och 19 platser utan tak, varav en är anpassad för rörelsehindrade.

"Pryssinkatu."

Angående lediga bilplatser, vänligen var i kontakt med Veritas Fastighetsavdelning via telefonnumret 010 5501 905.