Fastighetsinfo

Hurdan fastighet är det frågan om?

Bostads Ab Åbo Unionsgatan 4 omfattar ett fyra våningar högt höghus nära Aura Å, som rinner igenom Åbo. Kvalitetsnivån garanterar modernt boende. Huset har sammanlagt 40 bostäder i två olika storlekar, 30 och 53 kvadrat.

Huset blev klart 2017 och som fasadmaterial valdes vitt putsbruk, som kompletteras med grå och trä-färgade toner. Husets färger smälter bra in i omgivningen som består av park vy och bergssluttning.

Balkonger i Unioninkatu höghus riktade mot innergården. Det finns lekplats och parkeringsplatser på gården.
Innergården på Unionsgatan med parkeringsplatser under huset och på gården.

Alla bostäder har egen inglasad balkong. Balkongerna är belägna på fasaden riktad mot väst, mot Månsdottersparkens sluttning.

I första våningen på huset finns bostadsspecifika förvaringsförråd, och ett gemensamt cykelförråd. Tryggheten ökas med hjälp av belysning och kameraövervakning på gårdsområdet och i allmänna utrymmen. Dessutom har varje bostad egen dörrtelefon.

  • Vattenavgiften faktureras enligt förbrukning. Faktureringen sker två gånger per år.
  • Hyresgästen bör själv göra ett elavtal.
  • Husdjuren är välkomna till bostäderna.

Husbolaget har sammanlagt 25 bilplatser, varav 15 har tak och 10 är utan tak. Två av platserna är anpassade för rörelsehindrade.

Glasade balkonger i Uniongatans flervåningshus som är riktade mot innergården.

Angående lediga bilplatser, vänligen var i kontakt med Pensionsförsäkringsbolag Veritas Fastighetsavdelning via telefonnumret 010 5501 905.