Jan-Erik Sundberg

Veritas Pensionsförsäkring Årsberättelse 2014

År 2014 var resultatmässigt ett gott år för Veritas. Både antalet ArPL-försäkringar och FöPL-arbetsinkomsten ökade. Placeringarna avkastade bra. Vi lyckades också i vår kundbetjäning.

Läs VD-översikten

Kunder

Branschens bästa vitsord 8,23 i branschspecifika kundtillfredsställelse­undersökningen

Taloustutkimus

Vårt mål är att vara den bästa pensionspartnern för små och medelstora bolag samt företagare.

För oss betyder partnerskap förstaklassig service. Då vi erbjuder våra kunder sakkunnig rådgivning som grundar sig på bred individuell kompetens och verktyg som svarar på kundens behov, har vi lyckats nå vårt mål.

Vakuutukset

ArPL- och FöPL
-försäkringar 17670

Vakuutetut

ArPL-försäkrade 53817

Eläkkeensaajat

Pensionstagare 28673

Mera om våra kunder

Placeringar

Aktiemarknaderna utvecklades positivt trots låga tillväxtförväntningar. Ränteplaceringarna avkastade utmärkt med tanke på räntenivån.

Placeringsavkastning

2014 +6,5% 159,4 milj.€

2013

+7,4%

2012

+11,3%

2011

-4,9%

2010

+11,5%

Nominell avkastning i medeltal sedan år 1997: +6,0%

Läs mer om vår placeringsverksamhet

Anne-Mari Angervo

Webbtjänst

Smidig skötsel av försäkringen - vi förnyade vår webbtjänst för ArPL- och FöPL-kunder.

Läs mer

People power -klassificering

Personal

En fungerande arbetsgemenskap utgör grunden för en lyckad kundupplevelse. År 2014 var vår PeoplePower-klassificering 75,7, när tjänstemannanormen i Finland var 66,7.

Läs mer

Förvaltning

Förvaltning

Arbetspensionsbolagens förvaltning utvecklas - en transparent förvaltning stärker förtroendet för arbetspensionssystemet.

Läs mer