Toimitusjohtaja tuolissa Toimitusjohtaja tuolissa Toimitusjohtaja tuolissa Toimitusjohtaja tuolissa Toimitusjohtaja tuolissa Toimitusjohtaja tuolissa

Veritas Pensionförsäkring
årsberättelse 2012

Trots det utmanande ekonomiska läget var år 2012 ett gott år för Veritas. Vår premieinkomst steg och vi gjorde ett utomordentligt placeringsresultat.

Våra goda nyckeltal berättar om ett välskött bolag och en effektiv verksamhet.

Läs vd-översikten

Rulla ner och läs mer

Våra kunder år 2012

ArPL

  • 6 991 ArPL-försäkringar
  • 54 331 försäkrade arbetstagare
  • 7,8 anställda per bolag*
  • Lönesumma 1 618,4 milj.€

FöPL

  • 11 290 FöPL-försäkringar
  • 22 200 € medelarbetsinkomst*
  • Arbetsinkomstsumma 249,4 milj.€
* i medeltal

Pensionstagarna

Läs hur vi betjänar

God avkastning på alla tillgångsslag

En lyckad allokering gav Veritas placeringar ett gott resultat år 2012, avkastningen var 11,3 procent. Särskilt bra avkastning gav ränteplaceringar (11,7 procent) och aktier (13,9 procent).

Läs om vår placeringsverksamhet

Utvecling av placeringsstocken

2008
1 641,6 milj.€
2009
1 857,7 milj.€
2010
2 086,0 milj.€
2011
2 000,5 milj.€
2012
2 275,0 milj.€
nominell medelavkastning 1997 - 2012: +5,9 %

“En god och transparent förvaltning förstärker förtroendet för det finländska pensionssystemet.”

Förvaltning och ledning

154 sakkunniga experter
- till din tjänst!

Förutsättningen för kunnig och högklassig kundbetjäning är att vi själva mår bra.

Arbetstrivsel skapar engagemang
Lapanen 1 Lapanen 2 Lapanen 3 Lapanen 4 Lapanen 5 Lapanen 6 Lapanen 7 Lapanen 8 Lapanen 9 Lapanen 10 Lapanen 11

“Venla Veritan”

Jag trivs bra
i huset och är väldigt
engagerad i mitt arbete.

Förra året utvecklade jag mig och mitt kunnande under
3,4 kursdagar
Jag semestrade
24,6 dagar
Venla Veritas

Högt utbildad 52 %

Modersmål
finska.

60 % finska

40 % svenska

9 år i huset, arbetar
inom pensionstjänster

43-årig
kvinna

Personalen 2012

Halvklar arbetsatmosfär i hela landet

Vi frågade besökarna på vår webbplats hur atmosfären på deras arbetsplats var.
Över 3 000 personer gjorde testet. Flertalet upplevde att stämningen var relativt bra.

Aurinkoinen
Puolipilvinen
Pilvinen

Arbetsatmosfär

Aurinkoinen
23,5 %
Halvklar
58 %
Pilvinen
18,5 %

Feelisen under arbetsveckan

Aurinkoinen
18,3 %
Halvklar
63,7 %
Pilvinen
18,0 %

Arbetskompisarnas humör

Aurinkoinen
14,8 %
Halvklar
62,8 %
Pilvinen
22,4 %

Veckoslutsvibbarna

Aurinkoinen
66,9 %
Halvklar
26,8 %
Pilvinen
6,3 %

Arbetsatmosfären i medeltal

Aurinkoinen
15,2 %
Halvklar
71,8 %
Pilvinen
13,0 %

Tillbaka upp