Siirry suoraan sisältöön

YRITYSVASTUURAPORTTI 2021

Vastuullisuus on mukana kaikessa, mitä teemme

Toimintamme tarkoitus on olla yrittäjän arvoinen eläkevakuuttaja. Visionamme on tarjota yksilöllistä yrittäjähenkistä palvelua. Palvelemme ihmisläheisellä otteella, henkilökohtaisesti tai digitaalisesti. Haluamme tarjota parhaita asiakaskokemuksia ja toimia yrittäjän äänenä eläkealalla. Vastuullisuus on sisäänrakennettuna kaikkeen, mitä teemme.

Lue lisää

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Yritysvastuun neljä painopistettä

Vuosi 2021 oli Veritakselle menestyksellinen erityisesti myynnin ja asiakaspysyvyyden suhteen. Myynnin osalta löimme aiemmat ennätykset sekä vakuutusmaksutulon että uusien vakuutusten määrässä, ja samanaikaisesti asiakaspysyvyys parani huomattavasti edeltäviin vuosiin verrattuna. Koronapandemia heijastui toimintaamme monin tavoin myös vuonna 2021. Sopeutuaksemme muuttuneisiin olosuhteisiin kehitimme edelleen vuonna 2020 käyttöön otettuja uusia työskentelytapoja ja työkaluja.

Lue lisää

Veritaksen toimitusjohtaja Tommy Sandås

Asiakkaat ja edunsaajat

Palvelemme henkilökohtaisesti ja panostamme asiakaspalveluun, jotta asiakkaamme saavat tarvitsemansa avun nopeasti ja luotettavasti. Neuvomme ja tuemme asiakkaitamme eläkeasioissa läpi uran.

Lue lisää

Vastuullinen sijoittaminen

Sijoitamme eläkevarat tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Kannamme vastuumme eläkevaroista ja eläkejärjestelmän rahoituksen riittävyydestä huolehtimalla eläkevarojen tuotosta ja vakavaraisuudestamme.

Lue lisää

Hyvä hallinto

Tavoitteenamme on avoin ja toimiva hallinto. Noudatamme liiketoiminnassamme arvojamme, vastuullisia liiketoimintaperiaatteitamme sekä hyvää vakuutustapaa. Toimimme eettisesti ja reilusti. Yksi yritysvastuuohjelman tavoitteistamme on kehittää raportointia hyvän hallinnon osalta.

Lue lisää

Vastuullinen työnantaja

Veritaksessa vastuullisen työpaikan peruselementtejä ovat yhteistyö, uudistuminen, rehellisyys, läpinäkyvyys sekä joustavuus ja reilu kohtelu. Sopivan kokoisena yrityksenä meillä kaikilla on monipuoliset tehtävänkuvat ja mahdollisuus tuntea kaikki kollegamme. Jokaisella veritaslaisella on oma vastuunsa hyvän työilmapiirin ylläpitämisessä, avoimessa viestinnässä sekä työprosessien ja osaamisen kehittämisessä.

Lue lisää