Saavutettavuusseloste

Veritas Eläkevakuutus pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Saavutettavuuden tavoitteena on yhdenvertaisuus, jotta kuka tahansa voi käyttää palveluja ja ymmärtää, mitä niissä sanotaan. Saavutettavaa verkkopalvelua voi myös käyttää helposti toimintarajoitteista huolimatta erilaisia apuvälineitä, kuten esimerkiksi ruudunlukijaa, suurennustyökalua ja vain näppäimistöä käyttäen.

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.veritas.fi-verkkosivustoa.

Vaatimustenmukaisuus

Veritas.fi-verkkosivusto vastaa pääosin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA. Verkkosivuston suunnittelun ja kehittämisen lähtökohtana on aina mahdollisimman hyvä saavutettavuus jokaiselle käyttäjälle.

Tämän toteutamme muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • Ulkopuoliset saavutettavuuteen perehtyneet asiantuntijat tukevat kehittäjiä sekä arvioivat palvelujen saavutettavuutta.
  • Saavutettavuuden varmistaminen on osa palvelujen suunnittelua ja teknistä toteutusta.
  • Saavutettavuuden tarkistaminen on jatkuvaa toimintaa

Ei-saavutettava sisältö

Veritas.fi-sivusto sisältää verkkolomakkeita ja liitetiedostoja (pdf), joista kaikki eivät ole saavutettavia. Asioimiseen tarvittavat lomakkeet ja liitetiedostot pyritään uudistamaan saavutettaviksi tai integroimaan verkkopalveluun vuosien 2020–2022 aikana. Liitteet on mahdollista pyytää saavutettavina versioina osoitteesta viestinta@veritas.fi.  

Sosiaalinen media

Sosiaalisen median kanavien osalta saavutettavuus huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Veritas.fi-verkkosivusto on julkaistu 14.9.2020. Tämä seloste on laadittu 20.9.2020. Seloste perustuu Veritaksen ja ulkoisen toimijan (verkkopalvelukehittäjätahon) suorittamaan manuaaliseen testaukseen sekä testausohjelmilla suoritettuihin tarkastuksiin.

Palaute ja yhteystiedot

Kehitämme jatkuvasti sivuston saavutettavuutta. Voit antaa palautetta Veritas.fi-verkkosivuston saavutettavuudesta osoitteeseen viestinta@veritas.fi. Pyydämme ensisijaisesti olemaan yhteydessä meihin, vastaamme viestiisi 14 päivän kuluessa.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen Veritakselta tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puh. 0295 016 000 (vaihde)