Siirry suoraan sisältöön

FÖRETAGSANSVARSRAPPORT 2021

Ansvarsfullhet är en del av allt vi gör

Syftet med vår verksamhet är att vara en sådan pensionsförsäkrare som företagarna förtjänar. Vår vision är att erbjuda individuell och företagaranpassad service. Vi betjänar med individen i fokus och ett mänskligt grepp, personligen eller digitalt. Vi vill erbjuda de bästa kundupplevelserna och verka som företagarens röst i pensionsbranschen. Ansvarsfullhet är inbyggt i allting som vi gör.

Läs mer

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Företagsansvarets fyra tyngdpunktsområden

År 2021 var ett mycket framgångsrikt år för Veritas speciellt vad beträffar försäljning och kundlojalitet. Försäljningen slog nya rekord mätt både i premievolym och antal nya försäkringar, samtidigt som kundlojaliteten förbättrades avsevärt jämfört med tidigare år. Coronapandemin präglade till många delar verksamheten även under 2021 och vi fortsatte att förbättra och utveckla de nya arbetssätt och verktyg som vi tog i bruk under 2020, för att anpassa oss till de nya förhållandena.

Läs mer

Veritaksen toimitusjohtaja Tommy Sandås

Kunder och förmånstagare

Vi erbjuder personlig service och satsar på kundbetjäningen så att våra kunder får den hjälp de behöver snabbt och pålitligt. Vi ger våra kunder råd och stöd i pensionsärenden under hela karriären.

Läs mer

Ansvarsfull placeringsverksamhet

Vi placerar pensionstillgångarna på ett lönsamt, betryggande och ansvarsfullt sätt. Genom att placera pensionstillgångarna lönsamt och sköta vår solvens bär vi vårt ansvar för pensionstillgångarna och för att pensionssystemets finansiering ska räcka till.

Läs mer

God förvaltning

Vårt mål är en öppen och fungerande förvaltning. Vår affärsverksamhet styrs av våra värderingar, våra principer för en ansvarsfull affärsverksamhet och god försäkringssed. Vi handlar etiskt och uppriktigt. Ett av målen med vårt program för företagsansvar är att utveckla rapporteringen om god förvaltning.

Läs mer

Ansvarsfull arbetsgivare

Vid Veritas är grundelementen för en ansvarsfull arbetsplats samarbete, förnyelse, ärlighet, transparens samt smidighet och rättvist bemötande. Som anställda i ett lagom stort företag har vi alla mångsidiga befattningsbeskrivningar och möjlighet att känna alla våra kolleger. Varje Veritasanställd bär sitt ansvar såväl för att upprätthålla ett bra arbetsklimat och en öppen kommunikation som för att utveckla arbetsprocesserna och kompetensen.

Läs mer