Sivuston käyttöehdot

Sisältö

  • Yleiset ohjeet
  • Tekijänoikeudet
  • Vastuunrajoitukset
  • Vastuu annetuista tiedoista ja toimeksiannoista
  • Tietojen tallentaminen ja käsittely
  • Käyttöehtojen ja verkkosivujen muuttaminen
  • Yksityisyyden suoja
  • Sovellettava laki

Yleiset ohjeet

Sivuston www.veritas.fi julkaisija, toimittaja ja sisällöntuottaja on Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas (jäljempänä Veritas).

Avaamalla www-sivuston hyväksyt käyttöehtomme ja sitoudut noudattamaan niitä.

Sivuilla voi lisäksi olla erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, jotka sinun on hyväksyttävä jos käytät palvelua, ja joihin sovelletaan näitä yleisiä käyttöehtoja ainoastaan toissijaisesti.

Tekijänoikeudet

Sivuston omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Veritakselle, ellei erikseen toisin ole ilmoitettu. Sivujen sisällön tai ulkoasun kopioiminen, levittäminen, muuttaminen tai minkäänlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman Veritaksen erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty. Tietojen säilyttäminen omalla tietokoneella tai tulostaminen henkilökohtaista käyttöä varten on sallittua.

Veritaksen www-sivut (mukaan lukien sivuilla olevat palvelut) toimitetaan sitoumuksetta ja sellaisina kuin ne ovat. Sivuilla oleva tieto on yleisluonteista emmekä takaa sen soveltuvuutta yksittäisiin tapauksiin.

Vastuunrajoitukset

Verkkosivusto www.veritas.fi on suunnattu ainoastaan Suomen markkinoille.

Emme vastaa www-sivustolla esitettyjen tietojen virheettömyydestä emmekä mistään niiden käyttöön liittyvistä mahdollisista kuluista, menetyksistä tai välittömistä taikka välillisistä vahingoista.

Sivustolla esitettyjä tietoja ei voida pitää meitä yhtiönä sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Tarkempaa tietoa tarjottavista tuotteista ja palveluista saat puhelimitse tai sähköpostitse, ottamalla yhteyttä chatin tai verkkopalvelumme kautta tai asioimalla henkilökohtaisesti toimipisteessämme.

Emme myöskään vastaa mahdollisten teknisten häiriöiden kuten tietoliikennehäiriöiden, tietojärjestelmävirheiden, haitallisten ohjelmien tai tietoturvariskien aiheuttamista palvelukatkoksista tai vahingoista. Emme siten takaa, että www-sivut ja niillä olevat palvelut olisivat jatkuvasti tai keskeytyksettä käytettävissäsi. Verkkosivuillamme julkaistut tekstit, kuvat, äänitiedostot, animaatiot, laskimet ja muut tiedostot saattavat sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä, emmekä vastaa niiden toimivuudesta tai virheettömyydestä. Sivuilla voi olla linkkejä muihin kuin Veritaksen palveluihin. Emme vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta, tietojen oikeellisuudesta taikka omistus- tai tekijänoikeuksista. Näihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Emme vastaa verkkosivujen oikeudettomasta muuttamisesta aiheutuneista vahingoista.

Emme vastaa kuluista, menetyksistä tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat näiden verkkosivujen käyttämisestä taikka käyttömahdollisuuden puuttumisesta tai tietojen menetyksestä tämän palvelun käytön yhteydessä.

Vastuu annetuista tiedoista ja toimeksiannoista

Sivuja käyttäen tehdyn viestin perille saapuminen on käyttäjän vastuulla. Emme vastaa sivujen kautta välitettyjen viestien eheydestä tai muuttumattomuudesta. Käyttäjä vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lainvastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Emme voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta. Luottamuksellista tietoa sisältävien viestien lähettäminen Veritakselle suojaamattoman sähköpostiyhteyden välityksellä tapahtuu käyttäjän vastuulla. Suosittelemme suojatun viestipalvelun käyttöä tavallisen sähköpostin sijaan, jos lähetät meille luottamuksellisia henkilötietoja tai liitetiedostoja.

Veritaksella on oikeus käyttäjän pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä yleistä tietoa käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Emme vastaa salaamattomassa sähköpostiyhteydessä lähetettyjen tietojen paljastumisesta julkisessa verkossa emmekä tästä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Tietojen tallentaminen ja käsittely

Veritaksella on oikeus tallentaa ja analysoida verkkosivuilla asiointia koskevia tietoja palvelun laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi. Veritas voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta osapuolilta.

Veritaksen verkkosivujen kautta lähetettyä asiakaspalautetta voidaan käsitellä ja siirtää kolmannen osapuolen tietojärjestelmään. Asiakaspalautetiedon mahdollinen siirtäminen tapahtuu vain palautteen käsittelemiseksi ja siihen vastaamiseksi Veritaksen toimesta ja lukuun. Palautteeseen liittyviä henkilötietoja käsitellään tietosuojaa koskevien periaatteiden mukaisesti.

Veritas voi viestinnällisistä syistä näyttää saadun asiakaspalautteen suorana lainauksena verkkosivuillaan. Palautteen näyttäminen verkkosivuilla tapahtuu täysin anonyymisti ja siten, ettei yksittäisen palautteen antajan henkilöllisyys käy tässä yhteydessä ilmi.

Henkilötietojen osalta lue lisää Tietosuoja-sivulta.

Käyttöehtojen ja verkkosivujen muuttaminen

Veritaksella on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja, sivujen ja niiden sisältämien palvelujen sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä sivujen käyttämiseksi tarvittavien laitteiden vaatimuksia ja lakkauttaa jokin palvelu tai estää käyttäjän pääsy sivuille. Veritaksella on oikeus keskeyttää palvelujen tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Yksityisyyden suoja

Veritaksella on oikeus evästeitä käyttämällä tai muutoin vastaavasti kerätä verkkosivuston käyttöä koskevia tietoja palvelun laadun ja toiminnallisuuden seuraamiseksi ja parantamiseksi sekä tilastointia ja tutkimusta varten.

Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallentuvat tietokoneellesi tai käyttämällesi päätelaitteelle, kun käyt verkkosivuillamme.

Tietojen keräämiseen käytetään muun muassa Google Analytics -työkalua.

Lisäksi käyttämämme kolmannen osapuolen tarjoamat palvelut (kuten some-jakotoiminnallisuudet) saattavat kerätä evästeiden avulla tietoja käyttäjän vierailuista sivustollamme mainonnan kohdentamiseksi. Kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen käyttäjän kiinnostuksen perusteella. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta. Lisäksi voimme kohdistaa sisältöjä, kuten kyselyitä, kävijän käyttäytymisen tai sijainnin perusteella.

Halutessasi voit muuttaa evästeasetuksiasi verkkosivuillamme koska tahansa. Nähdäksesi asetuksesi käytä tätä linkkiä:

Muokkaa evästeasetuksia

Sovellettava laki

Veritaksen ja www.veritas.fi-sivuston käyttäjän väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Ehtoja on viimeksi päivitetty 14.9.2020.