Vid Veritas är grundelementen för en ansvarsfull arbetsplats samarbete, förnyelse, ärlighet, transparens samt smidighet och rättvist bemötande.Som anställda i ett lagom stort företag har vi alla mångsidiga befattningsbeskrivningar och möjlighet att känna alla våra kolleger. Varje Veritasanställd bär sitt ansvar såväl för att upprätthålla ett bra arbetsklimat och en öppen kommunikation som för att utveckla arbetsprocesserna och kompetensen.

Nyckeltal för personalen

157

Antal anställda i medeltal

46,5

De anställdas medelålder, år

70 %

Andel kvinnor av de anställda

30 %

Andel män av de anställda

34 %

Svenska som modersmål

66 %

Finska som modersmål

11

Anställningens längd i genomsnitt, år

97 %

Fasta anställningar

83 %

Fasta anställningar varav heltidsanställda

17 %

Fasta anställningar varav deltidsanställda

3 %

Visstidsanställningar

9

Nya anställningsförhållanden

10

Avslutade fasta anställningar

1

Avslutade fasta anställningar varav pensionerade

6,6 %

Personalomsättning bland fast anställda

2,7

Utbildningsdagar/person

Vi gör vårt bästa för att främja en god medarbetarupplevelse. Byggstenarna för en god medarbetarupplevelse hos oss är att arbetet är meningsfullt, att medarbetarna på ett omfattande sätt involveras i verksamheten och har möjligheter att påverka, att alla bemöts rättvist och jämlikt, att kommunikationen är öppen och grundar sig på växelverkan samt att ett gott ledarskap ligger i grunden för all verksamhet.

Vid Veritas har varje medarbetare möjlighet att jobba med meningsfulla och mångsidiga uppgifter som en del av det finländska pensionssystemet.  Vi tror att det är viktigt att varje ny anställd får en uppfattning både om Veritas verksamhet som helhet och om arbetspensionsbranschen och sin egen roll som en del av den.  Vi satsar starkt på att skola in våra medarbetare och diskuterar regelbundet Veritas strategi och mål.