Testi

TYÖNTEKIJÄN ELÄKEMAKSU | Maksu on % palkkasummasta. 20232022
– Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin, jos kuukausiansio on vähintään65,26€/kk 62,88€/kk